Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» http://www.keepea.gr EuroCharity's RSS for Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» el 2010 31st Saturday of October 2020 02:40:32 PM 31st Saturday of October 2020 02:40:32 PM el 2010 Logo http://globalsustain.org/images/logos/keepea_orizontes_logo.jpg http://www.keepea.gr Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Κέντρου Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α "Ορίζοντες" http://globalsustain.org/el/story/28024 Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019-12-03 13:12:53 28024 2010-03-23T15:57:28Z Συμμετοχή του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "Ορίζοντες" στο 9th Photogame του Αχιλλέα Νάσιου http://globalsustain.org/el/story/27388 Με στόχο την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση των εκπαιδευόμενων μέσα από μεικτές δράσεις 2019-07-17 13:09:52 27388 2010-03-23T15:57:28Z Καλοκαιρινή γιορτή του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α "Ορίζοντες" http://globalsustain.org/el/story/27092 Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 19.30 2019-06-20 09:06:02 27092 2010-03-23T15:57:28Z Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α "Ορίζοντες": Πραγματοποιήθηκε η 4η Επιμορωτική Ομιλία http://globalsustain.org/el/story/27079 Με θέμα: "Η ανάπτυξη του παιδιού μέσα από το παιχνίδι" 2019-06-18 10:06:27 27079 2010-03-23T15:57:28Z Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» για τη Παγκόσμια Ημέρα Χορού http://globalsustain.org/el/story/26925 Διοργάνωσε χορευτικό event «ΣΥΝ-κινώ» 2019-05-14 11:05:50 26925 2010-03-23T15:57:28Z