ΔΕΠΑ Α.Ε. https://www.depa.gr/ EuroCharity's RSS for ΔΕΠΑ Α.Ε. el 2010 17th Sunday of October 2021 02:55:53 AM 17th Sunday of October 2021 02:55:53 AM el 2010 Logo http://globalsustain.org/images/logos/depa_logo.jpg https://www.depa.gr/ ΔΕΠΑ Α.Ε.: Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018-2019 http://globalsustain.org/el/story/30067 Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε. για τα έτη 2018 - 2019 αναδεικνύει το σύνολο των επιδόσεων και των πρωτοβουλιών μας πάνω σε θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας του GRI G4. 2020-11-18 15:11:32 30067 2010-03-23T15:57:28Z ΔΕΠΑ: ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ http://globalsustain.org/el/story/30049 Την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας δύο νέων πρατηρίων αερίου κίνησης Fisikon (ΕΚΟ) ανακοίνωσε η ΔΕΠΑ Εμπορίας. 2020-11-13 18:11:20 30049 2010-03-23T15:57:28Z «Πρασινίζει» η ΔΕΠΑ – Πρωτοστατεί στην ανάπτυξη του «καθαρού» υδρογόνου στην Ελλάδα http://globalsustain.org/el/story/29762 Η ΔΕΠΑ πρωτοστατεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την παραγωγή και τη διάθεση του οικολογικού αυτού καυσίμου στην Ελλάδα 2020-09-10 10:09:34 29762 2010-03-23T15:57:28Z Η ΔΕΠΑ στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο http://globalsustain.org/el/story/29593 Στόχος της Συμμαχίας είναι η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου που θα δρομολογήσει και θα διευκολύνει επενδύσεις στον τομέα των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου 2020-07-17 13:07:38 29593 2010-03-23T15:57:28Z Ο κρίσιμος ρόλος της ΔΕΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας http://globalsustain.org/el/story/29479 Η ΔΕΠΑ αποτελεί αναμφίβολα, την αιχμή του δόρατος της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής 2020-07-01 11:07:54 29479 2010-03-23T15:57:28Z