Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ» http://www.edra-coop.gr/ EuroCharity's RSS for Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ» el 2010 23rd Saturday of January 2021 03:17:04 AM 23rd Saturday of January 2021 03:17:04 AM el 2010 Logo http://globalsustain.org/images/logos/edra_logo_GR_horizontal.jpg http://www.edra-coop.gr/ ΜΚΟ ΕΔΡΑ: Έναρξη Ευρωπαϊκού Έργου “IDemocracy” http://globalsustain.org/el/story/30299 Υποστήριξη της άσκησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία, στο ψηφιακό περιβάλλον 2021-01-19 12:01:15 30299 2010-03-23T15:57:28Z ΕΔΡΑ: Ολοκλήρωση Διαδικτυακού Φεστιβάλ Τέχνης και Ψυχικής Υγείας ART4MORE http://globalsustain.org/el/story/30127 Ένα διαφορετικό αλλά εξίσου πλούσιο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης και Ψυχικής Υγείας ART4MORE, προσαρμοσμένο στις νέες υγειονομικές συνθήκες,έγινε για πρώτη φορά διαδικτυακά και ολοκληρώθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2020 ύστερα από ένα γεμάτο τριήμερο 2020-12-01 15:12:31 30127 2010-03-23T15:57:28Z ΕΔΡΑ: 25η Νοεμβρίου ως η Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών http://globalsustain.org/el/story/30105 Το Stay Safe θα συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων με την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων 2020-11-26 13:12:08 30105 2010-03-23T15:57:28Z ΕΔΡΑ: Διαδικτυακό Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης και Ψυχικής Υγείας ART4MORE http://globalsustain.org/el/story/30072 27, 28 & 29 Νοεμβρίου 2020, για πρώτη φορά εξολοκλήρου διαδικτυακά 2020-11-19 16:11:54 30072 2010-03-23T15:57:28Z Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων: To 1o Newsletter (EN) του Ευρωπαϊκού προγράμματος Actitude http://globalsustain.org/el/story/29964 Τα άτομα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι μία από τις συλλογικότητες που εκτίθενται περισσότερο σε καταστάσεις λεκτικής βίας, ενώ παράλληλα αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες όσον αφορά εκδηλώσεις κοινωνικού αποκλεισμού 2020-10-21 17:10:55 29964 2010-03-23T15:57:28Z