Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ https://www.vassiliko.com/el/home EuroCharity's RSS for Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ el 2010 16th Monday of September 2019 01:49:31 AM 16th Monday of September 2019 01:49:31 AM el 2010 Logo http://globalsustain.org/images/logos/logo_vasiliko2.jpg https://www.vassiliko.com/el/home Άρθρο της κ. Λίγγου, Διευθύντριας του Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων, Α&Υ & Επικοινωνίας της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού http://globalsustain.org/el/story/27339 Για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2019-08-26 15:08:56 27339 2010-03-23T15:57:28Z Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού πορτοΚΑΛΕΙ να δώσουμε χρώμα και χαμόγελα στα άτομα με Λευχαιμία http://globalsustain.org/el/story/27340 Με αφορμή τον Σεπτέμβριο «Μήνα Λευχαιμίας» 2019-08-22 15:08:13 27340 2010-03-23T15:57:28Z Αγιασμός στο Θερινό Σχολείο της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού http://globalsustain.org/el/story/27197 Φιλοξενώντας παιδιά εργαζομένων της Εταιρείας και των γειτονικών κοινοτήτων 2019-07-11 09:07:21 27197 2010-03-23T15:57:28Z Βραβείο Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού http://globalsustain.org/el/story/27196 Για την εφαρμογή της πρακτικής «Ακαδημία Ταλέντων» 2019-07-10 09:07:20 27196 2010-03-23T15:57:28Z 5η Συνάντηση Κοινοτήτων στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού http://globalsustain.org/el/story/27198 Για τη διατήρηση σχέσεων μεταξύ των γειτονικών κοινοτήτων και της Εταιρείας 2019-06-27 09:07:35 27198 2010-03-23T15:57:28Z