Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση http://www.latsis-foundation.org/ EuroCharity's RSS for Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση el 2010 23rd Friday of October 2020 05:20:55 AM 23rd Friday of October 2020 05:20:55 AM el 2010 Logo http://globalsustain.org/images/logos/Κοινωφελές_Ίδρυμα_Ιωάννη_Σ._Λάτση_(λογότυπο)_.jpg http://www.latsis-foundation.org/ Δωρεά του Ιδρύματος Λάτση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας http://globalsustain.org/el/story/29107 Ολοκληρώνοντας στοχευμένη δωρεά προς το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), εξοπλισμού αξίας 310.000 ευρώ 2020-05-20 11:05:13 29107 2010-03-23T15:57:28Z Ίδρυμα Λάτση: Ετήσιος Απολογισμός Έργου για το 2019 http://globalsustain.org/el/story/29080 Ο Απολογισμός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά και σε μορφή απλού κειμένου με ακουστική περιγραφή για άτομα με περιορισμένη όραση 2020-05-18 11:05:34 29080 2010-03-23T15:57:28Z Ίδρυμα Λάτση: Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2020-2021 http://globalsustain.org/el/story/29008 Προθεσμία έως 22 Μαΐου 20 2020-04-28 10:05:07 29008 2010-03-23T15:57:28Z Νέα δωρεά του Ιδρύματος Λάτση προς το Θριάσιο Νοσοκομείο http://globalsustain.org/el/story/28804 Ενισχύοντας με σύγχρονο ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (TEΠ) καθώς και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων 2020-03-20 13:03:53 28804 2010-03-23T15:57:28Z Παιδεία, νιάτα, αισιοδοξία στην Κηφισιά: Εκδήλωση του ΚΙ Ιωάννη Σ. Λάτση στο Παλλάς Αθηνά http://globalsustain.org/el/story/28551 Το κτήριο ευγενικά παραχωρήθηκε στην Άνοιξη της Ζωής για να φιλοξενήσει την τελετή έναρξης του Συνεδρίου του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (MSKMUN 2020) 2020-02-18 10:02:30 28551 2010-03-23T15:57:28Z