Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. http://www.piraeusbank.gr | http://www.piraeusbankgroup.com | http://www.greenbanking.gr EuroCharity's RSS for Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. el 2010 11th Saturday of July 2020 11:39:09 PM 11th Saturday of July 2020 11:39:09 PM el 2010 Logo http://globalsustain.org/images/logos/130x70px_gr1.jpg http://www.piraeusbank.gr | http://www.piraeusbankgroup.com | http://www.greenbanking.gr Η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί την Cubico Sustainable Investments http://globalsustain.org/el/story/29519 Η Τράπεζα Πειραιώς, χρηματοδοτεί την Cubico Sustainable Investments, κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, για την εξαγορά τριών αιολικών πάρκων 2020-07-06 15:07:59 29519 2010-03-23T15:57:28Z Η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί τις Hines και Henderson Park http://globalsustain.org/el/story/29454 Στηρίζοντας τους τομείς του real estate και τουρισμού 2020-06-29 12:06:45 29454 2010-03-23T15:57:28Z Επίσκεψη του Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς στην Neuropublic http://globalsustain.org/el/story/29455 Η NEUROPUBLIC είναι στρατηγικός εταίρος της Τράπεζας Πειραιώς 2020-06-19 12:06:30 29455 2010-03-23T15:57:28Z Τράπεζα Πειραιώς: Δωρεάν κατοικίες για τη φιλοξενία συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη http://globalsustain.org/el/story/29344 Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνει στη μάχη κατά του Covid-19 2020-06-12 14:06:39 29344 2010-03-23T15:57:28Z Ρευστότητα από την Τράπεζα Πειραιώς στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» http://globalsustain.org/el/story/29286 Μέσω του προγράμματος, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς κλάδους 2020-06-05 16:06:15 29286 2010-03-23T15:57:28Z