English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Vassiliko Cement Works Public Company Ltd

Vassiliko Cement Works Public Company Ltd

Μέλος: Gold
Από: 04.04.2016

Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 1Α, CY - 1519, P.O. Box 22281 Λευκωσία, Κύπρος
RSS

Η Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού παρουσιάζει τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016

02.11.2017 Διάδοση

Η Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού παρουσιάζει τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016

Μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό online

Η ομάδα έργου Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, έλαβε τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη της Εταιρείας Global Sustain, για την κατάρτιση του παρόντος Απολογισμού.

"ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ KAI ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού μετρά 54 χρόνια ζωής και ακριβώς 50 χρόνια λειτουργίας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί  σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της, τόσο στην τεχνολογία και τεχνογνωσία όσο και στη γενική εκπαίδευση και διαχείριση του προσωπικού της. Σήμερα, μεταξύ άλλων παραμέτρων  αντιλαμβάνεται την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως διαχρονική αξία, σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις, όχι μόνο σε συνάρτηση με τους χρηματοοικονομικούς παράγοντες αλλά και στη βάση των μακροπρόθεσμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της. Η δέσμευσή μας για αειφορία ακολουθώντας πιστά τις προτεραιότητές μας, προσαρμοζόμενοι στις αλλαγές, επεξεργαζόμενοι νέες λύσεις και αναζητώντας καινοτομίες χωρίς όμως παραχωρήσεις στις αξίες μας, εμπεριέχεται στην Αποστολή μας. Όραμα μας είναι να ξεχωρίσουμε ως μια επιτυχημένη Εταιρεία βασισμένη σε αρχές που στο επίκεντρό τους συμπεριλαμβάνουν το Σεβασμό και τη Συνεισφορά. 

Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας, η προστασία του περιβάλλοντος επιδιώκοντας την εναρμόνιση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με το φυσικό και κοινωνικό τους περίγυρο, η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και τη δημιουργία νέων στρατηγικών για τη χρήση της ενέργειας, συνθέτουν το παζλ της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης του οργανισμού μας.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την Τσιμεντοποιία Βασιλικού αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, εργαζόμενους, πελάτες, μετόχους, συνεργάτες και φυσικά τις τοπικές και άλλες κοινότητες. 

Έχοντας αναλάβει τη δέσμευση τήρησης και σεβασμού των αρχών και των αξιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλο το φάσμα των καθημερινών δραστηριοτήτων μας, εκδίδουμε για πρώτη φορά τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες τους οποίους αναγνωρίσαμε μέσα από την ανάλυση ουσιαστικότητας. 

Προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στις εταιρικές μας αξίες και αρχές προχωρήσαμε σε διάλογο με τους κοινωνικούς μας εταίρους για να καταγράψουμε το βαθμό σημαντικότητας που εκείνοι προσδίδουν σε μια σειρά από θέματα που μας απασχολούν.

Στις διεθνείς αγορές, παγκοσμίως αλλά και περιφερειακά, η αύξηση στο πλεόνασμα κλίνκερ και τσιμέντου για εξαγωγικούς προορισμούς σε συνάρτηση με τη μείωση ζήτησης από τις παραδοσιακές εισαγωγικές χώρες όχι μόνο επέβαλε πίεση στις ποσότητες και τιμές των προϊόντων, αλλά έχει επίσης δημιουργήσει προκλήσεις σε όλους τους περιφερειακούς παραγωγούς στη διαχείριση του κύκλου παραγωγής. Παρά το κλίμα τούτο η Εταιρεία μας βρέθηκε καλά προετοιμασμένη για να εκμεταλλευτεί τις γερές βάσεις τις οποίες είχε θέσει κατά τα τελευταία χρόνια με την εδραίωση της ως περιφερειακού προμηθευτή κλίνκερ και τσιμέντου, ούτως ώστε να παραμείνει ως η προτιμότερη των προμηθευτών στις εγγύς αγορές.

Η νέα εξειδικευμένη μονάδα για τροφοδότηση εναλλακτικών πράσινων καυσίμων, για αντικατάσταση των παραδοσιακών ορυκτών καυσίμων, η οποία τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2014, έχει περαιτέρω αναβαθμιστεί καθώς και  ενισχυθεί με δορυφορικές μονάδες επεξεργασίας. Στόχος μέχρι το τέλος του 2018 είναι η πλήρης αντικατάσταση του 45% των αναγκών μας σε ορυκτά καύσιμα, με τη συνεχή τροφοδοσία εναλλακτικών καυσίμων, ως συνέχιση της δέσμευσης του οργανισμού για καθαρή ενέργεια.

Οι επενδύσεις σε παράλληλα έργα υποδομής με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση της περιβαλλοντικής απόδοσης του οργανισμού και τη βελτίωση όλων των χώρων εργασίας και διακίνησης του προσωπικού, προχωρούν με βάση το στρατηγικό μας πλάνο. 

Σε έναν Απολογισμό δεν υπάρχουν μόνο θετικά και ευχάριστα κείμενα, επιτεύγματα και δείκτες αλλά και θέματα που αποτελούν όχι μόνο για μας, αλλά γενικότερα για τον ιδιαίτερο κλάδο που δραστηριοποιούμαστε, σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες. Ο Απολογισμός επομένως περιλαμβάνει και θέματα τα οποία συνεχώς χρήζουν βελτίωσης και ζητάμε τη συνεισφορά των κοινωνικών μας εταίρων, ώστε να τα επιληφθούμε αποτελεσματικότερα και να απαντήσουμε θετικότερα σε προκλήσεις κοινωνικές καθώς και περιβαλλοντικές.


Αντώνιος Αντωνίου
Εκτελεστικός Πρόεδρος

Φωτογραφίες