English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Prolepsis

Prolepsis

Μέλος: NGO Premium
Από: 15.09.2014
Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

Φραγκοκλησιάς 7, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Το Ινστιτούτο Prolepsis για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

09.04.2019 Διάδοση

Το Ινστιτούτο Prolepsis για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλους - Καλύτερη και ασφαλέστερη φροντίδα υγείας για τους πρόσφυγες.

Η "Καθολική Κάλυψη Υγείας" επικεντρωμένη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην πρόληψη, είναι η πρώτη προτεραιότητα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρα Υγείας για το 2019. Ωστόσο, εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Οι περισσότεροι, λόγω περιορισμένων οικονομικών, είναι αναγκασμένοι να επιλέγουν μεταξύ υγείας και καθημερινών αναγκών όπως το φαγητό, η ένδυση, ακόμη και η στέγη. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω πολέμου ή φτώχειας βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με πολύ μεγαλύτερα εμπόδια πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες. 

Το Ινστιτούτο Prolepsis υποστηρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ανθρώπων στην υγεία και υπερασπίζεται την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ως επικεφαλής εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Mig-HealthCare, συμμετέχει στον αγώνα για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων. 

Το Mig-HealthCare ξεκίνησε τον Μάιο 2017, διαρκεί τρία χρόνια και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. (DG SANTE). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 14 συνολικά επιστημονικοί φορείς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ερευνητικοί οργανισμοί,  πανεπιστήμια, εθνικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και από 10 χώρες της ΕΕ.

Μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mig-HealthCare, το Ινστιτούτο Prolepsis πραγματοποιεί καταγραφή και εκτίμηση αναγκών, εφαρμόζει πιλοτικά μοντέλα παροχής υγείας σε τοπικό επίπεδο, σχεδιάζει εκπαιδευτικά εργαλεία και ενημερωτικό υλικό και αναπτύσσει  συστάσεις για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνας του Mig-HealthCare τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις 10 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οδοντιατρικά (36,6%), πονοκέφαλοι/ημικρανίες (34,9%), διαταραχές ύπνου (27,2%), ενώ μεγάλο ποσοστό αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας όπως καρδιαγγειακές νόσους (9,6%), διαβήτη (9,4%), ουρολοιμώξεις (10,3%) κ.ά.  Τα βασικά ευρήματα έδειξαν επίσης, προβλήματα στις υπηρεσίες υγείας, ανισότητα και διακρίσεις ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Προβλήματα επίσης καταγράφηκαν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων ψυχικής υγείας από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες υποδοχής, ενώ το μοντέλο υποδοχής είναι δεδομένο ότι δυσχεραίνει την κατάσταση μέσω της απομόνωσης, της αδράνειας, της αβεβαιότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός της γης δεν έχει πλήρη υγειονομική κάλυψη και δεν έχει πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Περίπου 100 εκ. άνθρωποι οδηγούνται στην ακραία φτώχεια (ζουν το πολύ με 1,70 ευρώ την ημέρα), επειδή χρειάζεται να πληρώνουν για τις υπηρεσίες υγείας.

Πάνω από 800 εκ. άνθρωποι (σχεδόν το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού) ξοδεύουν τουλάχιστον το 10% του οικογενειακού προϋπολογισμού τους για να καλύψουν το κόστος των υγειονομικών υπηρεσιών που χρειάζονται.

Όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν συμφωνήσει να εντείνουν τις προσπάθειες επίτευξης της Καθολικής Κάλυψης Υγείας έως το 2030, στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σχετικά με το πρόγραμμα Mig-HealthCare 
  
Το Mig-HealthCare είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2017, και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. (DG SANTE). Η κοινοπραξία αποτελείται από 14 επιστημονικούς φορείς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πανεπιστήμια, εθνικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ερευνητικοί οργανισμοί από 10 χώρες της ΕΕ. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη να προασπίσει την υγεία και ευημερία των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων και να διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στις τοπικές κοινότητες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητα την παροχή υποστήριξης, καθοδήγησης και τεχνογνωσίας προς τις τοπικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τις αξίες της ισότητας, της αλληλεγγύης και της καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης υψηλής ποιότητας, το Mig-HealthCare στοχεύει να συνεισφέρει στη δημιουργία καινοτόμων, αποδοτικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο κοινότητας και να διευκολύνει την πρόσβαση σε καλύτερη και ασφαλέστερη φροντίδα υγείας για τους μετανάστες/πρόσφυγες, και ευρύτερα τους κατοίκους της ΕΕ.

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ο επικεφαλής εταίρος του Mig-HealthCare.

Φωτογραφίες