English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ

Μέλος: Silver
Από: 30.04.2013
Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ κ. Στέφανου Οκταποδά

11.04.2019 Διάδοση

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 

Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνεται να συμμετάσχω στο σημερινό φόρουμ που διοργανώνει η ομάδα των έγκριτων δημοσιογράφων του energypress. 

Η αγορά ενέργειας διανύει όπως γνωρίζετε την πιο κρίσιμη ιστορικά, μεταβατική της περίοδο, καθώς οι υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υιοθετούνται από όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, δημιουργούν πολλές νέες προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της διεσπαρμένης παραγωγής αλλά και την ενδυνάμωση του ρόλου του πολίτη ως ενεργού καταναλωτή και παραγωγού, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα, να εξηγήσω γιατί ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ, μέσα σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, είναι καταλυτικός και καθοριστικός για τη μετάβασή μας στην οικονομία του μηδενικού άνθρακα. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχοντας την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των νησιών μας, έχει συνταχθεί και ευθυγραμμιστεί στρατηγικά, μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον. 

Ο βασικός του στόχος είναι η μετεξέλιξή του σε έναν σύγχρονο διαχειριστή νέων εξελιγμένων τεχνολογικά δικτύων και οι στρατηγικές του επενδύσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας μας. Η ολοκλήρωσή των ψηφιακών του έργων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετεξέλιξη της εγχώριας ενεργειακής αγοράς. 

Τα οφέλη που αναμένονται από την ψηφιοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνδυασμό πάντα με τους πάγιους στόχους της Εταιρίας, είναι θεμελιώδους σημασίας και αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες - με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας - στην αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της υποδοχής αυξημένης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Ο ΔΕΔΔΗΕ λοιπόν και οι υποδομές που διαχειρίζεται, είναι το κλειδί για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για τον πολίτη, το περιβάλλον αλλά και την ίδια την οικονομία. 

Εξάλλου, μέσα από τον εκσυγχρονισμό του, με σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει νέες υπηρεσίες και προϊόντα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων. Σε συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικού κόστους που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή των καινοτόμων εργαλείων και συστημάτων και στις εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης, το αποτέλεσμα θα είναι οι σαφώς βελτιωμένες υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος για τον τελικό πελάτη. 

Τα στρατηγικά του έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμα συστήματα και νέες τεχνολογίες από το χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, θα οδηγήσουν το Δίκτυο στην ηπειρωτική χώρα αλλά και στα νησιά, σε μια νέα εποχή με σύγχρονες υπηρεσίες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. 

Η μετεξέλιξη του ΔΕΔΔΗΕ σε μια High-tech Εταιρία υλοποιείται μέσα από κάποια στρατηγικά έργα όπως προανέφερα και ενδεικτικά θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά: 

Nέος Ερμής,GIS,SCADA 

Το νέο Πληροφορικό Σύστημα εξυπηρέτησης χρηστών (νέος EΡΜΗΣ) αφορά στον εκσυγχρονισμό του συστήματος εξυπηρέτησης των πελατών μέσω της εγκατάστασης σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος και της αναδιοργάνωσης σχετιζόμενων δομών, διαδικασιών και μεθόδων εργασίας. Τα οφέλη που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση του έργου είναι η ποιοτικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων των πελατών και συνολικά στον εκσυγχρονισμό της εξυπηρέτησης που παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ προς όλους τους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 

Το έργο αφορά στη ψηφιακή αποτύπωση των θέσεων του Δικτύου με γεωγραφικές συντεταγμένες και στην εισαγωγή τους στο σύστημα Geographic Information System. Τα οφέλη είναι τεράστια για την καθημερινή λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ καθώς το GIS θα αναβαθμίσει την οργάνωση, δηλαδή τη συλλογή, ενημέρωση και επεξεργασία όλων των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων του Δικτύου, θα βελτιώσει την παρακολούθηση των έργων και συνοπτικά θα αναβαθμίσει όλες τις τεχνικές δραστηριότητες της Εταιρίας στο Δίκτυο. 

Επέκταση Συστημάτων SCADA 

Ένα εξίσου κρίσιμο έργο αντιπροσωπευτικό της ψηφιακής μας αναβάθμισης, είναι η επέκταση στην εγκατάσταση συστημάτων SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης του Δικτύου, άρα να βελτιώσουμε τους δείκτες ποιότητας, και να προχωρήσουμε σταδιακά στην ομογενοποίηση όλων των τηλεχειριζόμενων συστημάτων. 

Έξυπνοι Μετρητές 

Έργο εθνικής σημασίας αποτελεί για τον ΔΕΔΔΗΕ και το έργο των έξυπνων μετρητών. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στον στρατηγικό σχεδιασμό για το roll out των έξυπνων μετρητών πανελλαδικά (και στα 7,5 εκ. καταναλωτές που εξυπηρετούμε σήμερα). 

Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο, καθώς θα αναβαθμίσει καθοριστικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους πελάτες μας μέσα από τις λειτουργικές ωφέλειες που παρέχει η Τηλεμέτρηση. Οι πελάτες μας θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και θα έχουν τη δυνατότητα εξορθολογισμού της κατανάλωσής τους. Επιπλέον θα ανοίξει ο δρόμος για το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς προμήθειας ηλεκτρισμού, θα δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, θα αναβαθμιστεί η λειτουργία του Δικτύου ενώ θα περιοριστεί δραστικότατα το φαινόμενο των ρευματοκλοπών.

Έξυπνα Νησιά 

Σήμερα οι ενεργειακές εξελίξεις στα νησιά είναι σε τρεις άξονες. Θα αναφερθώ στον πρώτο άξονα που αφορά άμεσα τον ΔΕΔΔΗΕ και πρόκειται για τα έξυπνα νησιά, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 151 του νόμου 4495 του 2017. 

Όπως ίσως γνωρίζετε, έχουν επιλεχθεί τα νησιά Αστυπάλαια Σύμη και Μεγίστη (Καστελόριζο), με στόχο να υλοποιηθούν υβριδικά έργα ΑΠΕ που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ομαλή λειτουργία και την επάρκεια της ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους μέσω της οικονομικής λειτουργίας των συστημάτων τους. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποβάλλει τις σχετικές εισηγήσεις για τα τρία αυτά έξυπνα νησιά το Μάιο του 2018 στη ΡΑΕ και περιμένει τη σχετική της γνωμοδότηση που θα υποβληθεί στο ΥΠΕΝ προκειμένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις και να δρομολογηθούν οι διαγωνισμοί για αυτά τα έργα από τη Ρυθμιστική Αρχή. 

Μέσα από το στρατηγικό του σχεδιασμό, ο ΔΕΔΔΗΕ θα αναπτυχθεί και θα εκσυγχρονιστεί έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις του μέλλοντος και τον ολοένα και πιο διευρυμένο και πολύπλοκο ρόλο που θα κληθεί να παίξει. Η εθνική και ενεργειακή νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμοσθεί, δίνοντας τη μέγιστη δυνατότητα ευελιξίας στον Διαχειριστή, ώστε να μπορέσει να διατελέσει με επιτυχία τον ρόλο του ως ανεξάρτητου φορέα της λειτουργίας της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

Κυρίες και κύριοι 

Η μετάβαση των δικτύων μας στην ψηφιακή εποχή, είναι απαραίτητη και έχει ήδη ξεκινήσει. 

Η μετάβαση αυτή είναι μονόδρομος για να μπορέσει ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός που περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους, να υλοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο και τη ΡΑΕ, συνδράμει ενεργά στη μετεξέλιξη της αγοράς, καθοδηγώντας τον εκσυγχρονισμό της μέσα από την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και έξυπνων νησιών, την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

Φωτογραφίες