English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Schneider Electric A.E.B.E.

Schneider Electric A.E.B.E.

Μέλος: Gold
Από: 13.05.2013

Αγίου Θωμά 27, 15 124 Μαρούσι, Ελλάδα
RSS

Schneider Electric: Η πιο βιώσιμη εταιρεία παγκοσμίως

02.04.2021 Διάδοση

Πριν από λίγες εβδομάδες, ανακοινώθηκε η νέα στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, σχεδιασμένη για να επιταχύνει την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίοι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η Schneider Electric κατέλαβε τον τίτλο της πιο βιώσιμης εταιρείας παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη του Corporate Knights 2021, μια εταιρεία μέσων και έρευνας στον Καναδά που αξιολογεί προϊόντα με βάση την απόδοση της εταιρικής βιωσιμότητας. Η κατάταξη αυτή υπήρξε καρπός πολλών ετών σκληρής δουλειάς, με συνεργασία όλων των ομάδων: εργαζόμενοι, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά και τις τοπικές κοινότητες σε περισσότερες από 100 αγορές. Στόχος της εταιρείας είναι να οδηγήσει σε ένα πιο πράσινο και δίκαιο κόσμο.

Ήταν ένα ταξίδι, το οποίο η εταιρεία ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, μετρώντας και παρακολουθώντας την πρόοδό της μέσω του πίνακα ελέγχου Schneider Sustainability Impact (SSI). Με τα χρόνια, η εταιρεία καθοδήγησε τις ενέργειές μας μέσω βραχυπρόθεσμων στόχων, οι οποίοι ανανεώνονται κάθε 3-5 χρόνια, ώστε να μπορούμε να εναλλάσσονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τόσο του περιβάλλοντος όσο και της κοινωνίας και της οικονομίας.

Για κάθε επόμενο βήμα της εταιρείας, υπήρχε πάντα ένας κοινός στόχος από όλους τους εμπλεκόμενους: η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η μείωση των εκπομπών CO2, έτσι ώστε η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να διατηρηθεί στους ή κάτω από 1,5°C. Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει για να επιτύχει περισσότερη ποικιλομορφία και ένταξη, καθώς και την αξία της ηθικής και της διαφάνειας.

Για την Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας συνδυασμός οικολογικών επιχειρήσεων, υπεύθυνων πρακτικών, καινοτόμων προγραμμάτων και μετρήσιμων δεσμεύσεων.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ανακοινώθηκε η νέα στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, σχεδιασμένη για να επιταχύνει την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίοι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η Schneider Electric κατέλαβε τον τίτλο της πιο βιώσιμης εταιρείας παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη του Corporate Knights 2021, μια εταιρεία μέσων και έρευνας στον Καναδά που αξιολογεί προϊόντα με βάση την απόδοση της εταιρικής βιωσιμότητας. Η κατάταξη αυτή υπήρξε καρπός πολλών ετών σκληρής δουλειάς, με συνεργασία όλων των ομάδων: εργαζόμενοι, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά και τις τοπικές κοινότητες σε περισσότερες από 100 αγορές. Στόχος της εταιρείας είναι να οδηγήσει σε ένα πιο πράσινο και δίκαιο κόσμο.

Ήταν ένα ταξίδι, το οποίο η εταιρεία ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, μετρώντας και παρακολουθώντας την πρόοδό της μέσω του πίνακα ελέγχου Schneider Sustainability Impact (SSI). Με τα χρόνια, η εταιρεία καθοδήγησε τις ενέργειές μας μέσω βραχυπρόθεσμων στόχων, οι οποίοι ανανεώνονται κάθε 3-5 χρόνια, ώστε να μπορούμε να εναλλάσσονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τόσο του περιβάλλοντος όσο και της κοινωνίας και της οικονομίας.

Για κάθε επόμενο βήμα της εταιρείας, υπήρχε πάντα ένας κοινός στόχος από όλους τους εμπλεκόμενους: η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η μείωση των εκπομπών CO2, έτσι ώστε η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να διατηρηθεί στους ή κάτω από 1,5°C. Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει για να επιτύχει περισσότερη ποικιλομορφία και ένταξη, καθώς και την αξία της ηθικής και της διαφάνειας.

Ο πυρήνας του τελευταίου προγράμματος SSI της εταιρείας, που εκτείνεται στην περίοδο 2018-2020, είχε τους ίδιους στόχους: 21 φιλόδοξοι στόχοι με επίκεντρο το κλίμα, την κυκλικότητα, την υγεία και την ισότητα, την ηθική και την ανάπτυξη. Και παρά τις προκλήσεις του 2020, μιας χρονιάς που προκάλεσε πολλές διαταραχές στην καθημερινότητα, η εταιρεία όχι μόνο έμεινε συγκεντρωμένη στους στόχους τους, αλλά τους ξεπέρασε.

Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία τρία χρόνια η εταιρεία:
  • Βοήθησε τους πελάτες της να εξοικονομήσουν πάνω από 130 εκατομμύρια τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) χάρη στις ψηφιακές λύσεις, την τεχνολογία και τις υπηρεσίες της, που ισοδυναμούν με εκπομπές CO2 σχεδόν 30 εκατομμυρίων αυτοκινήτων που οδηγούνται στις ΗΠΑ για ένα χρόνο.
  • Αύξησε το ποσοστό των λειτουργιών της που τροφοδοτούνται με ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από 2% σε 80%.
  • Ανέπτυξε την Παγκόσμια Πολιτική Γονεϊκής Άδειας, η οποία ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη για τους υπαλλήλους της Schneider Electric, κυρίως από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, επιτρέποντάς τους να λάβουν επιπλέον άδεια για να διαχειριστούν την υγεία και την ευημερία τους.
  • Προσέφερε εθελοντικά συνολικά 18.000 ημέρες για την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 5.000 ημερών το 2020 οι οποίες αφιερώθηκαν στο "Tomorrow Rising Fund", πρωτοβουλία του Schneider Electric Foundation, το οποίο υποστήριξε δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη λόγω της κρίσης COVID-19.
  • Εκπαίδευσε πάνω από 130.000 μειονεκτούντα άτομα στη διαχείριση ενέργειας, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν ενεργειακές λύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προς όφελος των κοινοτήτων τους.
  • Συνεργάστηκε με τους προμηθευτές της για να διασφαλίσει ότι οι ιστότοποι των συνεργατών συμμορφώνονται με τα δεοντολογικά εργασιακά πρότυπα, την υγεία, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές πολιτικές της εταιρείας, πραγματοποιώντας 372 ελέγχους στη διαδικασία.
«Η ικανότητα και η προθυμία να κάνουμε τον κόσμο πιο ‘πράσινο’ και πιο δίκαιο δεν είναι απλώς μια ηθική ευθύνη», δήλωσε ο Olivier Blum, Chief Strategy and Sustainability Officer της Schneider Electric. «Το 2020, που χαρακτηρίστηκε από την πανδημία COVID-19, μια σειρά κλιματικών καταστροφών και την πέμπτη επέτειο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, μας έκαναν να δραστηριοποιηθούμε ακόμα περισσότερο. Τα γεγονότα αυτά έχουν, επίσης, δώσει την ώθηση  στους πελάτες μας να επιταχύνουν τις δικές τους ενέργειες για έναν κόσμο με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι λύσεις μας μπορούν να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους».

Πηγή άρθρου: https://www.efsyn.gr/oikonomia/epiheiriseis/287748_schneider-electric-i-pio-biosimi-etaireia-pagkosmios

Φωτογραφίες