Έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Νοιάζομαι» από Το Χαμόγελο του Παιδιού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό του και με στόχο τη σταθερή εκπαίδευση και ενδυνάμωσή του, ξεκίνησε το Πρόγραμμα «Νοιάζομαι».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με τα φαινόμενα που απειλούν την ψυχοσωματική και συναισθηματική υγεία των παιδιών και αποτελούν τους βασικούς άξονες δραστηριοποίησης του Οργανισμού (Βία, Υγεία, Εξαφάνιση, Φτώχεια) αλλά και άλλα θέματα που αφορούν στην εργασιακή ζωή.

Ο πρώτος κύκλος εκπαιδεύσεων με θέμα «το φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης των Παιδιών», με εισηγητή εξειδικευμένο επιστήμονα του Οργανισμού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Στα σεμινάρια συμμετείχαν εργαζόμενοι του Οργανισμού διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, διοικητικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, διασώστες, γιατροί κ.λ.π.).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση που στόχο είχε, μεταξύ άλλων, να τους ενημερώσει και κυρίως να τους καθοδηγήσει επιστημονικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται σωστά το σοβαρό αυτό κοινωνικό φαινόμενο που πλήττει το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία και στην προστασία και το οποίο επιφέρει ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ