Ένωση δυνάμεων TÜV AUSTRIA Academy και Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ένωση δυνάμεων TÜV AUSTRIA Academy και Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Τον Μάρτιο, το πρώτο online σεμινάριο σχετικά με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 

H TÜV AUSTRIA Academy, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός της κορυφαίας εταιρείας Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων στην Ελλάδα, TÜV AUSTRIA Hellas, με σταθερό προσανατολισμό την πρωτοπορία στην Εκπαίδευση, εγκαινιάζει τη συνεργασία της με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Μέσα από την ένωση αυτών των δύο κορυφαίων δυνάμεων, τα μέλη του Επιμελητηρίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA Academy σε μειωμένες τιμές.

Συγκεκριμένα, η TÜV AUSTRIA Academy σε συνεργασία με την AΗΚ Akademie του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ξεκινά με το πρώτο online σεμινάριο για στελέχη στις 4 & 5 Μαρτίου, με θέμα «Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 – Hospitality Edition». 

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους μέσω ενός προγράμματος που πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001, ISO 17021 και ISO 19011 και είναι ειδικά προσαρμοσμένο για τις Περιβαλλοντικές απαιτήσεις και επιπτώσεις στον κλάδο του Τουρισμού. Επιπλέον, θα κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι σύνθετες δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα (π.χ. συγκοινωνίες, υπηρεσίες, εμπόριο κλπ.) με τον κλάδο τους Τουρισμού επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Η TÜV AUSTRIA Academy, με αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της τη δια βίου μάθηση και με πίστη στις παραγωγικές συνεργασίες για την προαγωγή της γνώσης, συνεχίζει να ΕΚΠΑΙΔΕÜΕΙ όλους εκείνους που επιθυμούν να εξελίσσονται στο σύγχρονο επαγγελματικό στίβο. Με διαρκή στόχο να διευρύνει μέσω πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους ορίζοντες όσων επιλέγουν την υπογραφή αξιοπιστίας της, ενισχύει την εξέλιξή τους και την περεταίρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρώτο Online σεμινάριο της TÜV AUSTRIA Academy σε συνεργασία με την AΗΚ Akademie του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου θα βρείτε στο link.

TÜV AUSTRIA Hellas: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA Hellas
H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.
www.tuvaustriahellas.gr
www.tuvaustriaacademy.gr

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ