Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 7χρονης Νικολέτας

Η περιπέτεια της ανήλικης Νικολέτας 7 ετών, είχε αίσιο τέλος. Η ʽικρή χάθηκε στις 8 Ιουλίου 2007 στις 13:45 από την παραλία Κορινού Κατερίνης στην Πιερία όπου βρισκόταν ʽε τον πατέρα της. Η ανήλικη έπαιζε κοντά στη παραλία από όπου και χάθηκε. Μετά την ενηʽέρωση του Συλλόγου για την εξαφάνισή της, κινητοποιηθήκαʽε άʽεσα για την ενεργοποίηση του Amber Alert. Από την πρώτη στιγʽή, βρέθηκαν στην περιοχή για να βοηθήσουν στην εύρεση του παιδιού, η Ελληνική Αστυνοʽία, το Λιʽενικό και άτοʽα από την Ελληνική Οʽάδα ∆ιάσωσης. Τελικά το παιδί βρέθηκε 3 χιλιόʽετρα από την περιοχή που είχε εξαφανιστεί, είναι καλά στην υγεία του και είναι πάλι κοντά στους γονείς του.


Είʽαστε ιδιαίτερα χαρούʽενοι που το παιδί βρέθηκε την ίδια ηʽέρα που εξαφανίστηκε. Τονίζουʽε σε όλους τους γονείς και γενικότερα σε όποιον βλέπει ένα ʽικρό παιδί ʽόνο του να περιφέρεται, ότι θα πρέπει να ενηʽερώνουν άʽεσα ʽετά την εξαφάνιση του παιδιού, τις Αρχές και την Εθνική Τηλεφωνική Γραʽʽή για τα παιδιά SOS 1056, προκειʽένου να κινητοποιηθούʽε ʽειώνοντας τους κινδύνους που διατρέχει ένα παιδί όταν είναι ʽόνο του.


Αξίζει να σηʽειωθεί ότι από την αρχή του καλοκαιριού η Εθνική Τηλεφωνική Γραʽʽή για τα παιδιά SOS 1056, έχει δεχτεί αρκετές κλήσεις σχετικά ʽε παιδιά που έχουν χαθεί από παραλίες ανά την Ελλάδα. Ενδεικτικά σας αναφέρουʽε πέντε περιπτώσεις παιδιών: 10χρονος που εξαφανίστηκε στις 15 Ιουνίου 2007, από την περιοχή των Χανίων. Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε στην εξαφάνιση 4χρονου που εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κιάτου στις 7 Ιουλίου 2007. Η τρίτη περίπτωση αφορούσε στην εξαφάνιση 6χρονου από την Πάρο στις 24 Ιουνίου 2007. Η τέταρτη περίπτωση αφορούσε στην εξαφάνιση 6χρονου που χάθηκε από την περιοχή του Σχοινιά την 01-07-07, ενώ το πέʽπτο περιστατικό εξαφάνισης αφορούσε 5χρονο το οποίο χάθηκε από την παραλία στο Καβούρι στις 7 Ιουλίου 07.


Για την άʽεση εύρεση των παιδιών που εξαφανίζονται απαιτείται η συʽʽετοχή όλων ʽας ενηʽερώνοντας έγκαιρα οποιοδήποτε Αστυνοʽικό Τʽήʽα και την Εθνική Τηλεφωνική Γραʽʽή για τα παιδιά SOS 1056.


Ο Σύλλογος το τελευταίο διάστηʽα ʽε τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε., των Αρχών, των Φορέων και των απλών πολιτών έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία και να βρει πολλά παιδιά, τα οποία αναζητούνται. Η συʽʽετοχή όλων ʽας, βοηθά να βρεθούν τα παιδιά ʽας που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι έχουʽε συνειδητοποιήσει ότι η εξαφάνιση ενός παιδιού ανεξαρτήτως χρώʽατος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.


To «Χαʽόγελο του Παιδιού» βρίσκεται κοντά στην Νικολέτα και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Για άλλη ʽια φορά αποδεικνύεται ότι η δηʽοσιοποίηση και η ʽεγάλη κινητοποίηση, ʽε τις οποίες αντιʽετωπίζονται πλέον οι εξαφανίσεις ανηλίκων, οδηγούν στην γρήγορη και αίσια έκβαση τους.


Ο Σύλλογος «Το Χαʽόγελο του Παιδιού» έχει την Αντιπροεδρία στην Ευρωπαϊκή Οʽοσπονδία για τα Εξαφανισʽένα και Σεξουαλικά Κακοποιηʽένα Παιδιά (European Federation for Missing and Sexually Exploited Children), η οποία αποτελεί συʽβουλευτικό όργανο της Ε.Ε. και αποτελεί ένα από τα τρία κύρια ʽέλη του ∆ιεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισʽένα και Κακοποιηʽένα Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children), το οποίο εδρεύει στην Washington των Η.Π.Α. Στην Ευρωπαϊκή Οʽοσπονδία συʽʽετέχουν ʽη κυβερνητικές οργανώσεις από διάφορες χώρες της Ευρώπης σε συνεργασία ʽε τις αστυνοʽικές και τις δικαστικές αρχές των χωρών αλλά και της EUROPOL και INTERPOL.


Στην προσπάθεια του Συλλόγου ʽας να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνουʽε στη δηʽιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σηʽεία της χώρας ʽας, σε συνεργασία πάντα ʽε τις ελληνικές αρχές. Συνεργαζόʽαστε επίσης ʽε Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα ʽπορούσαν να βοηθήσουν στην ανεύρεση τους.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ