Ανανέωση της τριπλής πιστοποίησης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ από την TÜV AUSTRIA HELLAS

Η TÜV AUSTRIA HELLAS ολοκλήρωσε με επιτυχία την ετήσια επιθεώρηση των συστημάτων κατά ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας), ISO 14001 (Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OHSAS 18001 (Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία) του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Η αρχική πιστοποίηση έχει γίνει το 2014. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών, τα εργαστήρια, καθώς και όλες τις κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου.

Επιπλέον, το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο  στην Ελλάδα που έχει λάβει και το PAS 99 για την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

To σύνολο των παραπάνω πιστοποιήσεων επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΥΓΕΙΑ για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τον σεβασμό για το περιβάλλον και την εξασφάλιση των υποδομών για ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

H συμβολή της TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανάλογη της εμπειρίας και του κύρους ενός εκ των κορυφαίων φορέων πιστοποίησης στην Ελλάδα, με την προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο μεγαλύτερο και πιο ιστορικό ιδιωτικό νοσοκομείο της χώρας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ