Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2018

Τα αποτελέσματα από τις δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ και οι ιστορίες πίσω από αυτές, έχουν για εμάς μεγαλύτερη σημασία όταν φτάνουν στους κατάλληλους ανθρώπους.

Ως κορυφαίοι επαγγελματίες και λειτουργοί, ο καθένας στο αντικείμενό του, είστε οι πλέον κατάλληλοι να μοιραστούμε μαζί σας τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2018.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη, ως επιχειρηματική πρακτική, δεν νοείται παρά μόνο ενσωματωμένη στην στρατηγική μιας εταιρείας και στην κουλτούρα των ανθρώπων της. Κύριος σκοπός της είναι η ανάπτυξη, η αειφορία, αλλά και η αντιμετώπιση κάποιων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του πλανήτη.

Στον Όμιλο ΟΤΕ, πιστεύουμε ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά με τις επιλογές και τη συμπεριφορά του. Και αυτό μας δεσμεύει να επιχειρούμε υπεύθυνα σε κάθε βήμα της δουλειάς μας.

Σας καλούμε λοιπόν να μάθετε από τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2018 τα πάντα σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους μέσα από την τεχνολογία και την καινοτομία.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ