Απονομή πιστοποιητικών συστημάτων διαχείρισης στην INTRASOFT International από την TÜV AUSTRIA Hellas

Απονομή πιστοποιητικών συστημάτων διαχείρισης στην INTRASOFT International από την TÜV AUSTRIA Hellas

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης της INTRASOFT International, συμπεριλαμβάνοντας τα γραφεία της στο Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ελλάδα και Ρουμανία, επιβεβαιώνοντας ότι η κορυφαία εταιρεία Πληροφορικής, εφαρμόζει τις απαιτήσεις πολλαπλών συστημάτων διαχείρισης. 

Η INTRASOFT International, που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο, πιστοποιήθηκε κατά μια σειρά προτύπων και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα: ISO 9001:2015, ISO 20000-1:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22301:2019, ISO 27001:2013, ISO 29993:2017.

Με αυτόν τον τρόπο, η TÜV AUSTRIA Hellas βεβαιώνει την ικανότητα της INTRASOFT  International να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της και της νομοθεσίας (ISO 9001:2015) αλλά και να διαθέτει ένα αντάξιο IT Service Management System (ISO 20000-1:2018), να εφαρμόζει ένα άρτιο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015), να αντιμετωπίζει στο έπακρο τους κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων της (ISO 45001:2018), να οργανώνεται και να προετοιμάζεται κατάλληλα προκειμένου να ανταπεξέλθει σε δυσμενή συμβάντα και γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή της συνέχεια (ISO 22301:2019) και να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια των πληροφοριών (ISO 27001:2013). Τέλος, με το ISO 29993, εγγυάται πως παρέχει στους υπαλλήλους αλλά και στους πελάτες της ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει καθημερινό στόχο να συμβάλει στη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και των Οργανισμών στην Ελλάδα. Με την πολυετή εμπειρία των εξειδικευμένων ομάδων της, συνεχίζει να είναι σύμμαχoς κάθε επιχείρησης που εμπιστεύεται το υψηλών προδιαγραφών χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της, παράγοντας πολλαπλασιαστική αξία αναφορικά με την Ποιότητα και την ασφάλεια της δραστηριοποίησής τους, ακόμα και σε εποχές πανδημίας.

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA Hellas
H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.
www.tuvaustriahellas.gr
www.tuvaustriaacademy.gr

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ