Βράβευση του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού από τα BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2019

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο των BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2019, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής, βραβεύτηκε για την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 που συνέταξε ο Οργανισμός με την καθοριστική υποστήριξη της ΕΥ Ελλάδος.
 
Η βράβευση από τον θεσμό των BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2019 εντάσσεται στον πυλώνα «Διακυβέρνηση» και το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Οργανισμού, κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε για την τιμητική διάκριση και τόνισε τη σημασία σύνταξης της συγκεκριμένης έκθεσης στο πνεύμα λογοδοσίας, διαφάνειας και εξωστρέφειας που διέπει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τις δράσεις που υλοποιεί για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα.
 
Η έκθεση συντάχτηκε σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και αποτελεί μία από τις πρώτες εκθέσεις που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα σύνταξης απολογισμών στην Ελλάδα για Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, για ελάχιστους ανάλογους φορείς έχουν υλοποιηθεί παρόμοιες εκθέσεις.
 
Σύμφωνα με την έκθεση, οι δράσεις του Οργανισμού συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 1,3, 8, 10 και 16 στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Οι συγκεκριμένοι στόχοι  αφορούν στην εξάλειψη κάθε μορφής φτώχειας, στην προάσπιση της καλής υγείας και της ευημερίας, στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση της ειρήνης της δικαιοσύνης και των ισχυρών θεσμών αντίστοιχα.
 
Ανάμεσα στα βασικά σημεία που αναδεικνύονται μέσα από την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έργο του Οργανισμού είναι η ηθική και η ακεραιότητα, η ηθική εύρεση πόρων (fundraising), η οικονομική σταθερότητα και η υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων, γεγονός που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις προτεραιότητες που θέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
 
Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρη την Έκθεση εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ