Για έναν καλύτερο κόσμο!

Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της κοινωνίας, η COSMOTE από την αρχή της λειτουργίας της ανέδειξε την Εταιρική Υπευθυνότητα ως μια από τις κύριες «επενδύσεις» της

Η COSMOTE από την αρχή της λειτουργίας της τοποθέτησε την Εταιρική Υπευθυνότητα με συνέπεια στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της, την ανέδειξε ως μια από τις κύριες «επενδύσεις» της, στοιχείο απαραίτητο για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την ανάπτυξή της. Με αυτήν τη φιλοσοφία, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της κοινωνίας και δουλεύοντας εντατικά, η εταιρεία ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευ- θυνότητας που βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Το Περιβάλλον, την Κοινωνία, τους Εργαζόμενους, την Αγορά.

Η συνολική αντίληψη της COSMOTE για το τι σημαίνει Εταιρική Υπευθυνότητα στην πράξη αντανακλάται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας που εκδίδει η εταιρεία για 5η συνεχή χρονιά, αποτυπώνοντας τη δέσμευσή της να λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων επιχειρηματικών αρχών και κανόνων δεοντολογίας.

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένη ολόκληρη τη καταχώρηση της COSMOTE στην ειδική έκδοση CSR Reports της εταιρείας DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ