ΔΕΔΔΗΕ: Πιστοποίηση για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 για την «Παροχή υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία», έλαβε ο Κλάδος Ασφάλειας Εργασίας της Διεύθυνσης Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας (ΔΟΑΕΣΜ) του ΔΕΔΔΗΕ, στα τέλη Νοεμβρίου.

Φορέας πιστοποίησης ήταν η εταιρία TÜV HELLAS A.E. (θυγατρική του Ομίλου TÜV NORD GROUP), ενώ η διάρκεια ισχύος αυτής είναι τρία χρόνια.

Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων αποτελούν τομέα πρώτης προτεραιότητας για τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος στο πλαίσιο του στόχου μηδενισμού των εργατικών ατυχημάτων, θεωρεί πρωταρχικής σημασίας τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων για τη διασφάλιση της υιοθέτησης όλων των κανόνων ασφαλούς εργασίας.

Η Εταιρία, με γνώμονα την προσαρμογή στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, συνεχίζει να επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιώντης, καθώς και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον Τομέα της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, ο οποίος αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ