ΔΕΗ: Spec 420.000 ευρώ για site και mobile app

Προχωρά στον Ανασχεδιασμό τους

Δελτίο Τύπου

Διαγωνισμό ύψους 420.000 ευρώ για τον ανασχεδιασμό του website και της εφαρμογής mobile app της πραγματοποιεί η ΔΕΗ. Οι υπηρεσίες επιμερίζονται και θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά τη μελέτη του έργου ανασχεδιασμού για το site και το mobile app και περιλαμβάνει έρευνα, ορισμό, ανάπτυξη και παράδοση τευχών προδιαγραφών. 

Η δεύτερη φάση έχει να κάνει με την υλοποίηση των υπηρεσιών και περιλαμβάνει υλοποίηση εταιρικού site και mobile apps, data migration από το υπάρχον website στο καινούργιο, εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών, πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Προσφορές υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 11:00.

Πηγή εικόνας και άρθρου: Business Today

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ