Διάκριση ΟΤΕ-COSMOTE στα HR Excellence Awards 2014

Σημαντική διάκριση απέσπασε ο όμιλος ΟΤΕ στα HR Excellence Awards 2014 που διοργανώθηκαν από την ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων). ΟΤΕ και COSMOTE τιμήθηκαν με Αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση αλλαγών-Επαναπροσδιορισμός κουλτούρας και εσωτερική επικοινωνία-Εξαγορές και συγχωνεύσεις» για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο του συνολικού μετασχηματισμού της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν δράσεις και καλές πρακτικές που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για την υποστήριξη των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των αλλαγών που συντελούνται στην εταιρεία, καθώς και προγράμματα που συμβάλλουν στη συγκρότηση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας μετά τη λειτουργική ενοποίηση σταθερής & κινητής.

Μεταξύ των πρακτικών που παρουσιάστηκαν και επιβραβεύθηκαν είναι τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο για εργαζόμενους που ήταν κοντά στη συνταξιοδότηση, η στελέχωση με περίπου 1500 νέους κυρίως ανθρώπους σε λιγότερο από 2 χρόνια και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση νέων, σύγχρονων γνώσεων (re skilling) και τον εμπλουτισμό γνώσεων (up skilling) για όλους τους εργαζόμενους.

Ο θεσμός των HR Excellence Awards εντάσσεται στις δράσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ. Υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν θετική επίδραση και όφελος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επιχειρήσεις, εργαζομένους, κοινωνία, κ.ά., και συμμετέχουν εταιρείες από όλους τους κλάδους.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ