ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Η Alter Ego Facilities Management στηρίζει το έργο “ACT45” της ActionAid

Η Alter Ego Facilities Management, μέλος του ομίλου εταιριών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, προχώρησε σε υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας με την ΑctionAid.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αφορά στην υποστήριξη της Alter Ego στο έργο “ACT45”, που υλοποιείται από την ActionAid και αφορά στην ενθάρρυνση άνεργων ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση άνω των 45 ετών σε ευκαιρίες κατάρτισης, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, των εργοδοτών και των εκπαιδευτικών οργανισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Erasmus+.

H Alter Ego Facilities Management, ενθαρρύνοντας την ιδέα της Ποικιλομορφίας και της Ένταξης (Diversity & Inclusion) στον εργασιακό χώρο, ενστερνίζεται πλήρως το σκοπό της εν λόγω δράσης, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, των εργοδοτών και των φορέων κατάρτισης, για την ενθάρρυνση ανέργων άνω των 45 ετών χωρίς επαγγελματική εξειδίκευση, να συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης.

Για την Alter Ego, η ηλικία, ο βαθμός εκπαίδευσης, αλλά και κάθε παράγοντας ποικιλομορφίας δεν θα πρέπει να στέκεται εμπόδιο στο δικαίωμα της εργασίας και της κοινωνικής προσφοράς. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι παραγωγικοί, αρκεί να τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες, εκπαίδευση και υποστήριξη.

Η εταιρία θα συνεχίσει να συμμετέχει και να στηρίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, προκειμένου να βοηθά στην εξέλιξη και στην κατάρτιση των ανθρώπων που το επιθυμούν, ανεξαρτήτως σε ποια κοινωνική ή ηλικιακή ομάδα ανήκουν.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ