ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: 27 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Α’ Εξάμηνο του 2021

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, πλήρως αντιλαμβανόμενη πως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η «ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία», προχώρησε σε πληθώρα δράσεων και ενεργειών και στο Α’ Εξάμηνο του 2021.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 27 δράσεις, με τις 13 να αφορούν στην ενίσχυση του ευρύτερου Κοινωνικού Ιστού, τις 5 στη στήριξη Ευπαθών Ομάδων, τις 4 στον Αθλητισμό και στην Εκπαίδευση, τις 2 στη στήριξη φιλοζωικών οργανώσεων και 3 στο Περιβάλλον. Οι εν λόγω ενέργειες υλοποιήθηκαν ύστερα από προσεκτικό σχεδιασμό, προκειμένου η πλειονότητα αυτών να έχει μόνιμο ή μακροχρόνιο χαρακτήρα και να απαντούν στις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ειδική αναφορά από τις ανωτέρω δράσεις αξίζει να γίνει:

  • Στην καμπάνια #SkepsouAllios που έχει ως στόχο την αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις καταστροφικές συνέπειες της χρήσης πλαστικού στον πλανήτη.
  • Στη δράση “Project Paralies”, μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετείχε στον καθαρισμό δύο παραλιών στο Κόκκινο Λιμανάκι και στα Λεγραινά.
  • Στη δράση “Walking Together” που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανάπηρων ζώων μέσω της κατασκευής και δωρεάς τουλάχιστον 50 αναπηρικών αμαξιδίων μέχρι το τέλος του 2021.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός στην Ελλάδα που δημοσιεύει Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις αρχές του ISO 26000, τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., αλλά και ο μοναδικός οργανισμός του Ασφαλιστικού Κλάδου που εντάχθηκε στο νέο «Πράσινο» δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ