Η Έκθεση Προόδου Εταιρικής Ενέργειας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Schneider Electric για το 2020 καταδεικνύει ότι η ευελιξία και η ανθεκτικότητα είναι κρίσιμες για την επιτυχία της ενέργειας και της αειφορίας

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής γίνεται κρίσιμο μέρος των ενεργειακών επενδύσεων καθώς οι οργανισμοί επιδιώκουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

Δελτίο Τύπου

 • Η διαχείριση της ενέργειας καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική ως στρατηγικός μοχλός σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον 
 • Νέες τεχνολογικές καινοτομίες απλοποιούν τη διαχείριση δεδομένων για πολύπλοκα έργα διαχείρισης ενέργειας 
 • Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής γίνεται κρίσιμο μέρος των ενεργειακών επενδύσεων καθώς οι οργανισμοί επιδιώκουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

Η Schneider Electric δημοσίευσε την τρίτη σε σειρά, ετήσια Έκθεση Προόδου Εταιρικής Ενέργειας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020. Η έκθεση, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε ένα μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο, το οποίο επικεντρώνεται στην εταιρική διαχείριση ενέργειας  και τη μείωση εκπομπών άνθρακα. Ταυτόχρονα, διερευνάται στην έκθεση το πώς η διαχείριση της ενέργειας έχει καταστεί κρίσιμο κομμάτι μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αειφορίας, ενώ εξετάζεται η αύξηση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση δεδομένων και η άνοδος της κλιματικής αλλαγής ως βασικός στόχος για την προμήθεια ενέργειας και πόρων.

Η έκθεση βασίζεται σε μια έρευνα που ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την GreenBiz Research, από 265 επαγγελματίες παγκοσμίως, που είναι υπεύθυνοι για την ενέργεια και τη βιωσιμότητα σε οργανισμούς με ετήσια έσοδα περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια.

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης ενέργειας ισχυροποιούν τη θέση τους

Το 2020, τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν τους υπεύθυνους διαχείρισης ενέργειας ως αναπόσπαστο κομμάτι της κάθε επιχείρησης, με το 87% των ερωτηθέντων να συμφωνεί ότι η προμήθεια ενέργειας έχει διευρυμένο ρόλο και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Αυτό οδήγησε πολλούς οργανισμούς στο να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίον προσεγγίζουν την διαχείριση της ενέργειας, αφού το 56% των ερωτηθέντων απασχολούν πλέον ειδικό προσωπικό για την ανάγκη αυτή. Με έναν αυξανόμενο αριθμό διαφορετικών πηγών ενέργειας, χρηματοοικονομικών μηχανισμών και τεχνολογικών εξελίξεων που χρήζουν διαχείρισης, οι επιχειρήσεις αναζητούν εξειδίκευση και τεχνογνωσία έτσι ώστε να λαμβάνουν καθοδήγηση για βέλτιστες πρακτικές και στρατηγικές που εξοικονομούν χρήματα.

Σχετικά ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι:
 • Στην έκθεση του 2019, μόνο το 29% των εταιρειών όσων ερωτήθηκαν, ανέφεραν τη στρατηγική προμήθεια ενέργειας ως κύρια πρωτοβουλία με στόχο την εξοικονόμηση κόστους, ενώ φέτος το 46,5% σημείωσε ότι η μεταβλητότητα του χρόνου και των τιμών είναι η μόνη μεγαλύτερη πρόκληση.
 • 60% των ερωτηθέντων θεωρούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντός ή εκτός της επιχείρησης στρατηγική αγορά για τα επόμενα τρία χρόνια με στόχο τη διαχείριση της αστάθειας, καθώς το 30% των ερωτηθέντων ήδη αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Πάνω από το 46% των ερωτηθέντων είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε μελλοντικές καινοτομίες στη διαχείριση ενέργειας.
 • Το Executive buy-in είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την έγκριση και χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων ενέργειας και αειφορίας σύμφωνα με το 84% των ερωτηθέντων.

«Η διαχείριση ενέργειας και πόρων αποτελεί μια στρατηγική με την οποία οι εταιρείες μπορούν να μετριάσουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και να διαφυλάξουν τη φήμη τους», δήλωσε ο Bill Brewer, VP της Global Energy & Sustainability Services της Schneider Electric. “Το τοπίο εξελίσσεται γρήγορα και εάν οι επιχειρήσεις θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, θα πρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικές που αποδεικνύουν σαφή κατανόηση του πού κατευθύνεται η διαχείριση της ενέργειας.”

Η ψηφιακή τεχνολογία διευκολύνει την πολυπλοκότητα

Η συντριπτική ποσότητα των διαθέσιμων δεδομένων ενέργειας και βιωσιμότητας μπορεί να είναι περίπλοκη στην κατανόηση και δύσκολη στη διαχείριση. Όμως τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες για να διευκολυνθούν, με το διπλάσιο αριθμό των ερωτηθέντων (37 τοις εκατό) από πέρυσι να αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν συσκευές IoT όπως μετρητές, αισθητήρες και άλλα έξυπνα εργαλεία. Η επένδυση σε αυτές τις τεχνολογίες έχει θετικό αντίκτυπο στους οργανισμούς, με το 63% των ερωτηθέντων με ψηφιακές λύσεις να αναφέρουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην καινοτομία σχετικά με τη διαχείριση πόρων.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η στρατηγική διαχείρισης ενέργειας και πόρων εξελίσσονται βάσει των νέων τεχνολογιών δεδομένων, με το 48% να αναφέρει ότι προσαρμόζουν τα ενεργειακά ή βιώσιμα προγράμματα διαχείρισης δεδομένων με βάση την ανάπτυξη στις συνδεδεμένες συσκευές και το 24% να δηλώνει το ίδιο για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και το 54% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι εξακολουθούν να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας υπολογιστικά φύλλα, τα οφέλη της επένδυσης σε ψηφιακές λύσεις είναι ξεκάθαρα.

Με προτεραιότητα την κλιματική αλλαγή

O περιορισμός της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη αλλά και η προσαρμογή σ’ αυτά τα φαινόμενα, μαζί με τη ταχεία μείωση εκπομπών άνθρακα και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες για το κλίμα αποτελούν τις βασικότερες προτεραιότητες στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η έρευνα έδειξε ότι η ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα είναι υψίστης σημασίας για εταιρικές πρωτοβουλίες ενέργειας και βιωσιμότητας (51,5 τοις εκατό) και ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί τον βασικό λόγο για την προμήθεια ενέργειας και πόρων (58 τοις εκατό). Πλέον, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις αντιλαμβάνονται τα οφέλη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του πλεονεκτήματος της καλής εταιρικής εικόνας, των νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις περιβαλλοντικές επενδύσεις.

Άλλα στατιστικά αποτελέσματα που σχετίζονται με το κλίμα δείχνουν:
 • Η αντίληψη του κοινού είναι ένας βασικός παράγοντας σε θέματα βιώσιμης ενεργειακής επένδυσης με την εταιρική φήμη να σημειώνει 50% και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 47%. 
 • Το 70% των ερωτηθέντων φέτος αναφέρουν ότι έχουν θέσει στόχους σε θέματα ενέργειας ή βιωσιμότητας και τους ανακοίνωσαν δημόσια, σε σύγκριση με μόλις 57% στην αντίστοιχη έκθεση του 2019.
 • 75% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τους στόχους σε σχέση με εκείνους που είχαν ορίσει παλαιότερα ενώ όσοι τους αύξησαν δηλώνουν πιο σίγουροι ότι θα τους επιτύχουν.
 • Τριάντα τοις εκατό των CEOs που πήραν μέρος δήλωσαν ότι συμφωνούν απόλυτα ότι η ‘απάντηση’ των επιχειρήσεων τους στην αλλαγή του κλίματος θα είναι επωφελής.

«Η κλιματική αλλαγή είναι στο επίκεντρο για οποιαδήποτε παγκόσμια επιχείρηση», δήλωσε ένας ανώνυμος ερωτώμενος. «Τα ενδιαφερόμενα μέρη, από τους επενδυτές μέχρι τους καταναλωτές, παρακολουθούν στενά τον ρόλο των επιχειρήσεων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση της βιώσιμης ενέργειας. Είναι επιτακτική ανάγκη οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να σκέφτονται τον τρόπο με τον οποίο θα συνεισφέρουν, εάν δεν το έχουν ήδη». 

Η Έκθεση Προόδου Εταιρικής Ενέργειας & Βιώσιμης Ανάπτυξης αναπτύχθηκε για να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλοι οργανισμοί αγοράζουν ενέργεια, διαχειρίζονται τους πόρους, χρησιμοποιούν δεδομένα και αναπτύσσουν, χρηματοδοτούν και εκτελούν προγράμματα αποδοτικότητας και απομάκρυνσης του άνθρακα. Τα ευρήματα στην έκθεση προέρχονται από μια διαδικτυακή έρευνα και τηλεφωνικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από την GreenBiz Research. Στους συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται 265 επαγγελματίες ενέργειας και βιωσιμότητας παγκοσμίως που επιβλέπουν τις προμήθειες, τις λειτουργίες και τη βιωσιμότητα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εξωτερικοί συνεργάτες. Οι εταιρείες που ερωτήθηκαν αντιπροσωπεύουν 17 κλάδους της βιομηχανίας και ανέφεραν ελάχιστα ετήσια έσοδα 250 εκατομμύρια δολάρια. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κατεβάσετε το ολοκληρωμένο Report, επισκεφθείτε το insights.se.com ή πάρτε μέρος στο live webinar, στις 25 Ιουνίου, στις 5:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας). 

Πηγή εικόνας και άρθρου: Από Δελτίο Τύπου

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ