Η ΕΚΕ αποτελεί ολοένα και περισσότερο θέμα στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας  που διεξήχθη κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου «Οι επιχειρήσεις για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» [Business for Social Responsibility (BSR) Annual Conference], το οποίο διοργανώθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει αρχίσει να μεταβάλλεται σε στρατηγικής σημασίας ζήτημα για τις επιχειρήσεις.

Ογδόντα δύο τοις εκατό (82%) των παρευρισκόμενων σε αυτή την κορυφαία συνάθροιση, εξειδικευμένων στην εταιρική υπευθυνότητα, στελεχών του ιδιωτικού τομέα, εκπροσώπων ΜΚΟ και διαμορφωτών πολιτικής, υποστήριξαν πως είναι αισιόδοξοι ότι οι επιχειρήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα τοποθετήσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής τους τα επόμενα πέντε χρόνια.   

Σύμφωνα με τον Aron Cramer, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του BSR, «Υπάρχει μία προτωφανής αίσθηση αισιοδοξίας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη ? που αφορά σε ολοκληρωμένες λύσεις σε προκλήσεις όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής, της aσφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και των επιπτώσεων της αλματώδους βιομηχανοποίησης –  βρίσκεται σταθερά στην ατζέντα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των κυβερνήσεων. Η ευκαιρία να πραγματοποιηθεί ουσιαστική και  πραγματική πρόοδος σε κρίσιμα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων, είναι μεγαλύτρη από ποτέ άλλοτε

Σαράντα εφτά τοις εκατό (47%) εκ των ερωτηθέντων (ανάμεσα τους και 330 ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων) ανέφεραν ότι οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν την βιώσιμη ανάπτυξη ένα σημαντικό ζήτημα, είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών και η ανησυχία σχετικά με την εταιρική φήμη.  Η περιγραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα συμβούλου της Mattel Inc., Robert Eckert, που αφορούσε στις θέσεις της εταιρίας σχετικά με τις πρόσφατες ανακλήσεις προϊόντων της, συνοψίζεται ως εξής: «Σε όλες τις επιχειρήσεις υπάρχουν περιοχές προς βελτίωση. Ο τρόπος με τον οποίο τα προβλήματα αντιμετωπίζονται, καθώς και η διαφάνεια αλλά και η  ειλικρινεία με την  οποία αντιμετωπίζονται, είναι εκείνα που χτίζουν στην πραγματικότητα τον χαρακτήρα μίας επιχείρησης

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης σημαντικές νέες πληροφορίες σχετικά με επιχειρησιακές στρατηγικές που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σχεδόν το ένα τρίτο των αποκριθέντων (31%), δήλωσε ότι η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), βρίσκονται στην καρδιά των ενεργειών της επιχειρησης τους που αφορούν στο θέμα της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος. 

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη επίδραση των αναπτυσσόμενων αγορών στο επιχειρησιακό τοπίο, η συντριπτική πλειοψηφία των αποκριθέντων (69%) υποστήριξε ότι η Κίνα είναι η χώρα εκείνη που θα επηρεάσει περισσότερο από κάθε άλλη την εξέλιξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα επόμενα πέντε χρόνια.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ