Η περιβαλλοντική στρατηγική των ΟΤΕ-COSMOTE

 Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά πρέπει να συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται η ύπαρξη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου και για το λόγο αυτό εφαρμόζεται περιβαλλοντική στρατηγική που βασίζεται σε τρεις διακριτούς πυλώνες.

Καταρχήν, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές τους, την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και τέλος την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού.

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, ΟΤΕ και COSMOTE έχουν ως βασική προτεραιότητα την ορθολογική και αποδοτική χρήση τους. Για το λόγο αυτό έχουν υιοθετήσει την  αρχή «Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση» με στόχο τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων που αναπόφευκτα προκύπτουν από κάθε εταιρική δραστηριότητα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα παραγόμενα απορρίμματα από τις δραστηριότητες του OTE και της COSMOTE, το 2014, υπολογίστηκαν σε 3.200 τόνους.

Σε ότι αφορά στην Περιβαλλοντική Πολιτική ο ΟΤΕ και η COSMOTE ολοκλήρωσαν με επιτυχία την αξιολόγηση επιτήρησης των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 14001:2004) που έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν. Παράλληλα, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο ΟΤΕ και η COSMOTE  εξασφάλισαν από τη ΔΕΗ, προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Οργανισμού, κατά το 2014, Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ.

Επίσης, ο OTE και η COSMOTE συμμετέχουν στην στρατηγική για την κλιματική αλλαγή του Ομίλου DT, σύμφωνα με την οποία τίθεται ο στόχος της μείωσης των εκπομπών CO2, σε επίπεδο Ομίλου DT, κατά 20%, έως το 2020. Αν και οι επενδύσεις που υλοποιούν ο OTE και η COSMOTE για την επέκταση/εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου οδηγούν αναπόφευκτα στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών, η μετάβαση σε ένα ενεργειακά αποδοτικότερο δίκτυο αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.

Στον τομέα Ενέργεια – Εκπομπές Αερίων Φαινομένου Θερμοκηπίου, ο Όμιλος πέτυχε συνολική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας κατά 1,3%, μείωσε την κατανάλωση ηλεκτρισμού στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κατά 1,3%, πέτυχε μείωση των εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) κατά 5% και των άμεσων εκπομπών ΑΦΘ κατά 11%. Επιπλέον, υποστήριξε τη λειτουργία 16 σταθμών βάσης από φωτοβολταϊκά συστήματα και μικρές ανεμογεννήτριες, με συνολική παραγωγή 251,6 MWh.

Στον τομέα Διαχείριση Απορριμμάτων περισσότεροι από 60 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών συγκεντρώθηκαν  στο πλαίσιο του προγράμματος ανακύκλωσης  που υλοποιείται τόσο σε κτίρια όσο και στα καταστήματα του Ομίλου με τη συμμετοχή εργαζομένων και πελατών. Ανακυκλώθηκαν ακόμα 30,34 τόνοι συσκευών κινητής, σταθερής τηλεφωνίας και αξεσουάρ, 1.516 τόνοι μετάλλων και καλωδίων, 39 τόνοι απαξιωμένης ξυλείας, 431,5 τόνοι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενώ ανακυκλώθηκαν 155,7 τόνοι χαρτιού.

                                                                                             Πηγή: “naftemporiki.gr”

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ