Η COSMOTE εκδίδει τον Κοινωνικό Απολογισμό 2006

Για την COSMOTE, η ευημερία της κοινωνίας είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την αναπτυξιακή πορεία της ίδιας της εταιρίας. Με δεδομένο ότι η επικοινωνία αποτελεί θεμέλιο συνοχής της κοινωνίας και κινητήρια δύναμη για την εξέλιξή της, η εταιρία θεωρεί ότι είναι συνυπεύθυνη για την προαγωγή της και, κατά συνέπεια, σχεδιάζει και πράττει ότι είναι δυνατόν ώστε να φέρει σε πέρας και αυτή την αποστολή.

Με οδηγό τις εταιρικές μας αρχές και στόχο ένα καλύτερο αύριο για την κοινωνία μας, καταθέτουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2006. Όπως θα δείτε αναλυτικά, είναι σημαντικά τα ορόσημα που κατακτήσαμε και πολλές οι δράσεις που αναλάβαμε και αυτό το χρόνο, στο πλαίσιο της ευθύνης μας απέναντι στους κοινωνικούς συμμετόχους (stakeholders), στους οποίους με συνέπεια απευθυνόμαστε.

(Μέρος του εισαγωγικού μηνύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου
της COSMOTE κ. Ευάγγελου Μαρτιγόπουλου)

 <BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ