Η COSMOTE περιλαμβάνεται και εφέτος στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες FTSE4Good

Στους διεθνείς δείκτες FTSE4Good συμπεριλαμβάνεται η COSMOTE, προσθέτοντας μία ακόμη επιτυχία στο ενεργητικό της. Οι δείκτες FTSE4Good διαμορφώνονται από τον καθιερωμένο οργανισμό διαχείρισης χρηματιστηριακών δεικτών, FTSE, βάσει διεθνώς επικυρωμένων κωδίκων δεοντολογίας, που αξιολογούν την κοινωνική υπευθυνότητα που επιδεικνύουν οι εταιρείες.


Τα αυστηρά κριτήρια επιλογής των εταιρειών αναπτύσσονται μέσω εκτεταμένων διαδικασιών ανάλυσης της αγοράς και εγκρίνονται από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών. Τα κριτήρια αναθεωρούνται σε τακτική βάση, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπειά τους με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και την εξέλιξη των πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στους δείκτες FTSE4Good διακρίνονται για την υψηλή τους ευαισθησία σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, την ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και την υποστήριξη και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.


Η COSMOTE αναγνωρίζει τον αυξανόμενο προβληματισμό των επενδυτών αναφορικά με τη διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο τους. Με τη συμμετοχή της στους δείκτες FTSE4Good, η COSMOTE επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά, ότι διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα και πολιτικές για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επενδυτών που επιζητούν την εφαρμογή της κοινωνικής ευθύνης ως αξίας και πρακτικής στο σύνολο της επιχειρηματικής δράσης μιας εταιρείας.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ