Η COSMOTE συμμετέχει στο ερευνητικό έργο «CONFES»

Στόχος, η ανάπτυξη υποδομής για αποτελεσματικότερη διαχείριση δικτυακών πόρων & ευέλικτη παροχή υπηρεσιών

Στο ερευνητικό έργο «CONFES» συμμετέχει η COSMOTE, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη μιας δικτυακής υποδομής υπερ-υψηλής χωρητικότητας, που θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις μεταβολές της κίνησης ασύρματων και ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς, ενώ παράλληλα θα ικανοποιεί τις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών για ευρυζωνικότητα, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και τεχνολογική σύγκλιση.

Το έργο «CONFES» επικεντρώνεται στο δίκτυο μετάδοσης (backhaul network), το οποίο αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των οπτικών ινών (παθητικά οπτικά δίκτυα), η νέα υποδομή επιχειρεί να εξυπηρετήσει τη δυναμικά μεταβαλλόμενη τηλεπικοινωνιακή κίνηση, παρέχοντας δυνατότητα αυτόματης αναδιάρθρωσης των δικτυακών πόρων, αυξημένη χωρητικότητα, αδιάλειπτη συνδεσιμότητα και ευελιξία στην παροχή νέων υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι η νέα υποδομή θα συμβάλλει στον εξορθολογισμό των επενδύσεων των παρόχων στο δίκτυο μετάδοσης, παρέχοντας λύσεις για τη βιομηχανία.

Η COSMOTE είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του έργου και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών της δικτυακής υποδομής, με βάση την ανάλυση των σημερινών και των μελλοντικών υπηρεσιών. Επιπλέον, θα συμμετέχει ενεργά στις δοκιμές για την τεχνική αξιολόγηση της υποδομής, καθώς και στην εκπόνηση τεχνο-οικονομικής ανάλυσης για τη διερεύνηση της εμπορικής σκοπιμότητας της λύσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η COSMOTE δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα έρευνας & ανάπτυξης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχοντας να επιδείξει πληθώρα επιτυχημένων έργων και ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών στο χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στο έργο «CONFES» συμμετέχουν, επίσης, η ALCATEL-LUCENT Ελλάς AEBE, το Εργαστήριο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΑΘΗΝΑ) και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ). Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ). Συγχρηματοδοτείται από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» κατά 80%, καθώς επίσης και από τους ιδιωτικούς φορείς που συμμετέχουν στο έργο κατά 20%.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ