Η Greca Botanica πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA HELLAS

Greca Botanica, ένα σύγχρονο όραμα δυναμικής καλλιέργειας ελληνικών αρωματικών φυτών! Στόχος της οικογενειακής επιχείρησης που καλλιεργεί 40 στρέμματα αρωματικών φυτών στην περιοχή της Κοζάνης είναι η υψηλή ποιότητα.

Η Greca Botanica χρησιμοποιεί τις καταλληλότερες μεθόδους καλλιέργειας, συγκομιδής, ξήρανσης, μεταποίησης και εμπορίας και ακολουθεί πρακτικές βιολογικής γεωργίας πιστοποιημένες από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ