Η Schneider Electric επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για διατήρηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5°C για τους Προμηθευτές και τους Πελάτες της

  • Η Schneider Electric επιταχύνει τη διαδικασία ώστε να επιτευχθεί 5 χρόνια νωρίτερα ο στόχος για ουδέτερη εκπομπή άνθρακα στο αναπτυγμένο οικοσύστημά της, δηλαδή έως το 2025
  • Το 2019, ο δείκτης Schneider Sustainability Impact της Schneider Electric ανέφερε ότι πάνω από 70 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) εξοικονομούνται, ότι η αποδοτικότητα του διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές βελτιώθηκε κατά 8,8% ενώ ο Όμιλος επιβεβαίωσε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Τα έσοδα από υπηρεσίες Ενέργειας και Αειφορίας (Energy & Sustainability Services ESS) αυξήθηκαν κατά 20,2%

Στη σύνοδο COP25, η Schneider Electric επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να αποτελέσει πρότυπο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας υπηρεσίες και λύσεις που επιτρέπουν στους πελάτες της να μειώσουν ακόμη περισσότερο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και να αντιμετωπίσουν σοβαρά το θέμα της απομάκρυνσης του άνθρακα.  

Αυτό αποτυπώνεται στις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της Climate Week ως μέρος του “Business Ambition for 1.5°C – Our Only Future”. Ο Όμιλος ανακοίνωσε τα σχέδιά του για: (1) τη δέσμευση για «καθαρή» αλυσίδα εφοδιασμού μέχρι το 2050, (2) την επίτευξη καθαρών λειτουργικών εκπομπών και μείωση του φάσματος 3 εκπομπών κατά 35% έως το 2030 (έναντι του 2017) ως μέρος του στόχου για διατήρηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5°C, (3) να είναι ουδέτερος από πλευράς άνθρακα στις λειτουργίες του, αντισταθμίζοντας τις εναπομένουσες εκπομπές όχι αργότερα από το 2025 και (4) να φτάσει το 2025 – 5 χρόνια νωρίτερα – να επιτυγχάνει τον στόχο COP21 της ουδετερότητας του άνθρακα στο διευρυμένο οικοσύστημα του. 

«Η αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ευημερία του πλανήτη και για τους ανθρώπους. Πρέπει να συνεργαστούμε για να καταφέρουμε τη μείωση της θερμοκρασίας», λέει ο Josu Ugarte, Πρόεδρος της Schneider Electric Iberia. «Οι εταιρείες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Για αυτό το λόγο η εταιρεία εντάχθηκε πρόσφατα στην ομάδα που ηγείται του “Business Ambition for 1.5º C” με στόχο να τονίσει τη σημασία της κατάστασης και να προσπαθήσει να προσθέσει περισσότερους ηγέτες σε αυτή την προσπάθεια. Στην Ισπανία, επιδιώκουμε την εφαρμογή νέων μοντέλων αγοράς και πώλησης ενέργειας με συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreements), οι οποίες επιτρέπουν να καθορίζονται πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Χάρη στην υπογραφή αυτών των συμβάσεων, είναι δυνατό να επενδύσουμε σε νέα ανανεώσιμα αγαθά σε όλη τη χώρα».

Η Schneider Electric έχει συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία 15 χρόνια εφαρμόζοντας τις προτάσεις της στη διαχείριση της ενέργειας και του βιομηχανικού αυτοματισμού σε όλες τις δραστηριότητές της, υποστηρίζοντας τους πελάτες της στην επίτευξη των στόχων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και αποδοτικότητας, αλλά και επιτρέποντας σε περισσότερους από 24 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Το 2019, τα προγράμματα στον άξονα του Schneider Sustainability Impact’s Climate επιβεβαίωσαν αυτή τη φιλοδοξία: πάνω από 70 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα εξοικονομούνται από τους πελάτες της, η αποδοτικότητα του διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές βελτιώθηκε κατά 8,8%, ο Όμιλος επιβεβαίωσε την κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 45% και η κατανάλωση άνω των 77.000 τόνων πρωτογενών πόρων αποφεύχθηκε μέσω κυκλικής οικονομίας.

Η Schneider Electric προωθεί την καινοτομία με νέες πρακτικές κυκλικής οικονομίας και επιχειρηματικά μοντέλα που επιτρέπουν τη συντήρηση, την επισκευή, τη μετατροπή και την επανεπεξεργασία των προϊόντων στο τέλος της ζωής τους. Από το 2015, το πρόγραμμα ecoDesign WayTM ενσωματώνεται στη στρατηγική του τμήματος Ε&Α για τη δημιουργία νέων προϊόντων τα οποία είναι κυκλικά ως προς τον σχεδιασμό, και παρέχουν επιπλέον περιβαλλοντικά οφέλη στους πελάτες.

Οι στόχοι της Schneider Electric στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας για το 2020 περιλαμβάνουν:
  • Το 75% των παγκόσμιων πωλήσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Green Premium™
  • 200 τοποθεσίες με σήμανση μηδενικών απόβλητων σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 
  • Το 100% των χαρτονιών και παλετών για συσκευασίες μεταφοράς από ανακυκλωμένες ή πιστοποιημένες πηγές
  • 120.000 μετρικοί τόνοι κατανάλωσης πρωτογενών πόρων μέσω προγραμμάτων ECOFIT™, ανακύκλωσης και take-back

Η Schneider Electric βοηθά στην επιτάχυνση της κλιματικής μετάβασης των πελατών της 

Μέσω των Υπηρεσιών Ενέργειας και Αειφορίας (ESS), η Schneider Electric συμβουλεύει πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες σχετικά με τη στρατηγική τους στον τομέα του άνθρακα και την προμήθεια καθαρών ενεργειακών πόρων, παρέχοντας αποδοτικότητα στις εγκαταστάσεις πελατών και διατηρώντας τα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών. Το 2019, τα έσοδα από το ESS αυξήθηκαν κατά 20,2%, καταδεικνύοντας την επιτάχυνση της απομάκρυνσης του άνθρακα.  

Ο τρόπος με τον οποίο οι συνεργασίες μπορούν να επηρεάσουν την εκπομπή άνθρακα επιβεβαιώνεται με πελάτες όπως η Agrial. Ο γαλλικός αγροτικός όμιλος με δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη ξεκίνησε το 2015 με ένα πρόγραμμα απόδοσης μαζί με τις υπηρεσίες Ενέργειας και Αειφορίας (Energy & Sustainability Services ESS), στοχεύοντας σε 10% μείωση της ενέργειας για όλους τους χώρους της Agrial. Μετά την επιτυχία του πιλοτικού χώρου, που ξεπέρασε ακόμη και την εγγυημένη εξοικονόμηση, μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί στο έργο 46 χώροι, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ο Philippe Diez, Αντιπρόεδρος των ESS για τις περιοχές EMEA δήλωσε σχετικά: «Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι οι περισσότεροι από τους πελάτες μας έχουν ήδη κάνει πολλά και σημαντικά βήματα. Με τις υπηρεσίες μας, προσπαθούμε να συνδέσουμε όλα τα εσωτερικά τμήματα που ασχολούνται με την προμήθεια καθαρής ενέργειας, τα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης ή τις δράσεις βιωσιμότητας και να τα συντονίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, ιδανικά προς έναν στόχο για εκπομπές άνθρακα 1,5 βαθμού». 
 
Δράση σήμερα για έναν καλύτερο κόσμο 

Η Schneider Electric έχει αναπτύξει για πάνω από 10 χρόνια, το πρόγραμμα Access to Energy, το οποίο θα προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια σε 80 εκατομμύρια άτομα έως το 2030 χάρη στις υπηρεσίες και το επιχειρηματικό μοντέλο της. Την περασμένη εβδομάδα, δύο λύσεις, οι Villaya Community Emergency and Homaya PAYG έλαβαν τον τίτλο ‘Solar Impulse’ από μια ομάδα ανεξάρτητων ειδικών επιστημών με Επικεφαλής τον Bertrand Piccard. Αυτός ο τίτλος τονίζει λύσεις που αποδεδειγμένα είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά ελκυστικές. Αυτές οι λύσεις αποτελούν πλέον μέρος των 1.000 λύσεων που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο.
 
«Η πρόσβαση στην ενέργεια αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, ωστόσο είναι επίσης σημαντικό να έχουμε επίγνωση των επιπτώσεων της κατανάλωσης ενέργειας στο περιβάλλον», δήλωσε ο Gilles Vermot Desroches. «Πρέπει να βρούμε τρόπους για να προσφέρουμε πρόσβαση στην ενέργεια στους πληθυσμούς που δεν έχουν και να τους επιτρέψουμε να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο».
 
Μαζί για ένα καθαρό μέλλον με μηδενικές εκπομπές άνθρακα 

Η Επιστήμη του Παγκόσμιου Κλίματος είναι σαφής: ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να συνεργαστούν για να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα και να σταματήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τις συστάσεις της TCFD, η Schneider Electric ξεκίνησε πριν δύο χρόνια μια προοπτική προσέγγισης για την αλλαγή του κλίματος και τη μετάβαση στην ενέργεια, δημιουργώντας έναν αρμόδιο οργανισμό. Οι υποθέσεις που ανέπτυξε η Schneider Electric αποδεικνύουν ότι ένα καθαρό μέλλον με μηδενικό άνθρακα είναι εφικτό, σύμφωνα και με τα σενάρια 1,5° C της IPCC,  και πως ο Όμιλος είναι έτοιμος για να ξεκινήσει αυτό το μεταβατικό στάδιο στο οικοσύστημα του για χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Σχετικά με την Schneider Electric
Στη Schneider Electric, πιστεύουμε ότι η πρόσβαση στην ενέργεια και στο ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Στόχος μας είναι να προτρέψουμε τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν την φιλοσοφία μας για αποδοτική χρήση ενέργειας και πόρων, εξασφαλίζοντας ότι ‘Life Is On’ παντού, για όλους και σε κάθε στιγμή. Παρέχουμε ψηφιακές λύσεις διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμού για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας. Συνδυάζουμε παγκοσμίως κορυφαίες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας, αυτοματισμού σε πραγματικό χρόνο, καθώς και λογισμικό και υπηρεσίες συνθέτοντας ολοκληρωμένες λύσεις για Κατοικίες, Κτίρια, Data Centers, Υποδομές και Βιομηχανίες. Δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε ενεργά στη διάδοση των αμέτρητων δυνατοτήτων μιας ανοιχτής, παγκόσμιας, καινοτόμου κοινότητας που εργάζεται με πάθος για τις αξίες μας για έναν ουσιαστικό επιχειρηματικό σκοπό και ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που προωθεί τη συμμετοχή και την πρωτοβουλία από όλους. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ