Η TÜV AUSTRIA HELLAS χορηγός στο 5o Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας

Η TÜV AUSTRIA HELLAS Μεγάλος Χορηγός στο 5o Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας.

ΣτηρίζοÜμε το 5o Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, με θέμα «Ψηφιοποίηση: Το Αύριο της Ευρωπαϊκής Γεωργίας». Το συνέδριο, υπό την αιγίδα της Gaia Επιχειρείν. Στο πλαίσιο της παρουσίας μας στο συνέδριο ο CEO της TÜV AUSTRIA HELLAS Ιωάννης Καλλιάς, μέσα από την εισήγησή του αναφέρθηκε στην Πιστοποίηση ως εργαλείο στα Χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στον κλάδο της Γεωργίας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ