Κυκλοφόρησε ο 7ος Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της COSMOTE

Οι Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτυπώνουν τη συνεχή δέσμευση της COSMOTE να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη, να συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους και να λαμβάνει υπόψη, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.    

Στόχος μας είναι με τα έντυπα αυτά να ενημερώσουμε τους κοινωνικούς συμμετόχους, αλλά και να εμπνεύσουμε για περισσότερη δράση και συμμετοχή όλων μας.

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένο τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 της COSMOTE.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ