Νέα πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA HELLAS για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, ηγετικός φορέας πιστοποιήσεων στη χώρα μας, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μετάβασή της στο νέο, υπερσύγχρονο πρότυπο πιστοποίησης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, τύπου ISO 45001:2018. Το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 που αντικατέστησε το παλαιότερο OHSAS 18001:2007, χαράσσει μια νέα εποχή πιστοποιήσεων στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στη χώρα μας, ακολουθώντας ένα νέο μοντέλο διεθνών προτύπων.

Η ενημέρωση για το νέο πρότυπο πιστοποιήσεων ISO 45001:2018, πραγματοποιήθηκε Τρίτη  13 Φεβρουαρίου στην  εκδήλωση της TÜV AUSTRIA HELLAS με τίτλο «Προσέχουμε για να Έχουμε» στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» στην Αθήνα.  

Με στόχο να ενημερώσει και να προετοιμάσει επιχειρήσεις και συνεργάτες για το νέο πρότυπο, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της πιστοποίησης στο ευαίσθητο θέμα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η TÜV AUSTRIA HELLAS φιλοξένησε περισσότερα από 200 στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εφαρμογή του νέου προτύπου. 

Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο CEO της TÜV AUSTRIA HELLAS, Ιωάννης Καλλιάς απηύθυνε χαιρετισμό, μαζί με εκπροσώπους της εταιρείας, αλλά και του ευρύτερου κλάδου, κάνοντας μία σύντομη εισαγωγή στις αλλαγές που θα επιφέρει το νέο πρότυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τη σκυτάλη πήρε μια σειρά από παρουσιάσεις για τις αλλαγές που επιφέρει το νέο διεθνές πρότυπο και τις επιλογές που έχουν οι επιχειρήσεις για την εφαρμογή του. 

«Στην TÜV AUSTRIA HELLAS, αισθανόμαστε για ακόμα μια φορά ιδιαίτερη χαρά που η εταιρεία μας ανοίγει και πάλι το δρόμο σε ένα υπερσύγχρονο πρότυπο πιστοποίησης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Η καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική πρόληψη των ατυχημάτων. Με το νέο πρότυπο ISO 45001, ενισχύεται η ικανότητα των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, αλλά και τον εντοπισμό των ευκαιριών βελτίωσης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ αναβαθμίζεται ο ρόλος των εργαζομένων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο CEO της TÜV AUSTRIA HELLAS, Ιωάννης Καλλιάς

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης της χώρας μας, ανταποκρίνεται με αμεσότητα στις νέες προκλήσεις του τομέα της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ανοίγοντας νέους δρόμους μέσα από το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 45001. Με προτεραιότητα την ενημέρωση των πελατών της, η TÜV AUSTRIA HELLAS για μια ακόμη φορά αναδεικνύει τη σημασία της πιστοποίησης για την εύρυθμη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων και την προστιθέμενη αξία της για κάθε επιχείρηση, θέτοντας νέα δεδομένα στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ