Νέα πιστοποίηση της ΧΑΛΚΟΡ A.E. από την TÜV AUSTRIA HELLAS για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας βάσει του προτύπου EN ISO 50001

Η ΧΑΛΚΟΡ A.E., μετά από επιθεώρηση από την TÜV AUSTRIA HELLAS, έναν εκ των κορυφαίων ανεξάρτητων οργανισμών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης, ολοκλήρωσε πρόσφατα την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 50001. Το διεθνές πρότυπο EN ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις δημιουργίας Συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας σε μία επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών που θα οδηγήσουν σε ενεργειακή βελτίωση.

Η ΧΑΛΚΟΡ, με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που εφαρμόζει, αποδεικνύει τη συμβολή της στην παγκόσμια προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων με στόχο τη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής δήλωσε ο κος Π.Σαπουντζής, CEO της ΧΑΛΚΟΡ.

Ο CEO της TÜV AUSTRIA HELLAS, κος Ι. Καλλιάς δήλωσε σχετικά: «Η TÜV AUSTRIA HELLAS, μέλος του TÜV AUSTRIA Group, ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης για το ISO 50001, αναλαμβάνει την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, συμβάλλοντας έτσι στην ορθολογική αξιοποίηση φυσικών πόρων και  τη λήψη αναγκαίων μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας. Η πρόσφατη επιτυχημένη πιστοποίηση της XΑΛΚΟΡ, αποδεικνύει ότι εταιρίες που κατέχουν κορυφαία θέση στον κλάδο τους διεθνώς, επιλέγουν την πιστοποίηση για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Συστημάτων τους, γεγονός που τις καθιστά πρωτοπόρους στον κλάδο τους.»

Λίγα Λόγια για την ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή  και  εμπορία  προϊόντων  χαλκού και κραμάτων  χαλκού κατέχοντας σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. Για περισσότερα από 80 χρόνια, η εταιρία προσφέρει καινοτόμες λύσεις, προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της στους τομείς της ύδρευσης – θέρμανσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιομηχανίας και  της αρχιτεκτονικής μεταξύ άλλων. Αναπτύσσει και διαθέτει μια διευρυμένη γκάμα χαλκοσωλήνων για όλες τις εφαρμογές, σε πάνω από 55 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ είναι ο μοναδικός παραγωγός σωλήνων χαλκού στην Ελλάδα.

Με στρατηγικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, η ΧΑΛΚΟΡ έχει επιτύχει να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών του κλάδου της διεθνώς, δημιουργώντας νέα πρότυπα στην επεξεργασία χαλκού. Η εταιρία δίνει μεγάλη έμφαση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και έμπρακτη δέσμευση για την τήρηση των  αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.  Σε αυτή τη βάση, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας αξιοποιούν σύγχρονες  τεχνολογίες  και  υποδομές  για  την  ανάπτυξη  καινοτόμων προϊόντων, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ