Οι μάρκες που προσαρμόζονται γρήγορα και επενδύουν στρατηγικά θα ανακάμψουν ταχύτερα.

Οι μάρκες που προσαρμόζονται γρήγορα και επενδύουν στρατηγικά θα ανακάμψουν ταχύτερα.

Καθώς η ραγδαία διάδοση και ο αντίκτυπος του νέου κορωνοϊού διαμορφώνει καθημερινά ένα νέο περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα, η ανάγκη για ταχύτητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στη στρατηγική των επιχειρήσεων είναι καθοριστική.
 
Αξιοποιώντας τη μακρά εμπειρία της στην Ασία, τόσο απ’ την εξέλιξη του COVID-19 όσο και απ’ την παλαιότερη κρίση του ιού SARS, η Ogilvy εκπόνησε μια μελέτη με πολύτιμα συμπεράσματα για να βοηθήσει τα businesses και τα brands να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα. 

Κεντρικό σημείο της μελέτης είναι η ανάδειξη της σημασίας σχεδιασμού και υλοποίησης σε τρεις χρονικούς ορίζοντες (άμεσα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα) και της αντίστοιχης ιεράρχησης των αναγκών και προτεραιοτήτων με δυναμικό τρόπο. Πέραν των κινήσεων άμεσης αντιμετώπισης, κάθε κρίση αυτής της κλίμακας αποτελεί καταλύτη και επιταχυντή σημαντικών αλλαγών συμπεριφοράς, κάποιες εκ των οποίων θα παγιωθούν όταν η νέα κατάσταση εξομαλυνθεί.

Στις επόμενες εβδομάδες η μελέτη θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται διαρκώς με νέα παραδείγματα και ευρήματα απ’ την Ευρώπη.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ