Ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας & επικοινωνίας COSMOTE στο Miraggio Thermal Spa Resort

Εξειδικευμένες λύσεις δικτύωσης και τηλεπικοινωνιών που ανταποκρίνονται στις μεγάλες  απαιτήσεις μιας νέας και υπερσύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας.

To Miraggio Thermal Spa Resort της Med Sea Health A.E., μια από τις πιο σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες της Ελλάδας που πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Χαλκιδική, επέλεξε τις καινοτόμες ICT λύσεις COSMOTE, για το σύνολο των υψηλού επιπέδου απαιτήσεών του.

Αξιοποιώντας την εμπειρία του Ομίλου ΟΤΕ σε μεγάλα και σύνθετα έργα και στον τουριστικό κλάδο, η Med Sea Health Α.Ε. επέλεξε τις εξειδικευμένες λύσεις COSMOTE για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου IP δικτύου δεδομένων, φωνής και Video (Unified Communications). Το δίκτυο αυτό επιτρέπει στους επισκέπτες του Miraggio Thermal Spa Resort να απολαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύρματης δικτύωσης (WiFi), σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εικόνας (video streaming, OTE TV) και ασφαλούς περιήγησης στο Internet με υψηλές ταχύτητες. 

Οι παρεχόμενες λύσεις της COSMOTE, που υλοποιήθηκαν με τεχνολογίες Huawei και Nec, είναι πλήρως ενοποιημένες με κρίσιμες εφαρμογές της ξενοδοχειακής μονάδας, όπως το σύστημα Hotel Management, και απολύτως συμβατές με τις απαιτήσεις βασικών συστημάτων πληροφορικής της ξενοδοχειακής μονάδας (IPTV, BMS, CCTV, κ.λπ.). Για τη διαχείριση του ενοποιημένου δικτύου έχουν προβλεφθεί υπηρεσίες Network Managed Services (NMS), οι οποίες προσφέρουν συνολική και κεντρική διαχείριση, με αυτόματους μηχανισμούς ειδοποίησης σε περίπτωση σφάλματος. Τέλος, παρέχεται υψηλού επιπέδου διαβαθμισμένη ασφάλεια για την προφύλαξη της συνολικής προσφερόμενης υποδομής και την απρόσκοπτη λειτουργία του Miraggio Thermal Spa Resort, ενώ παρέχονται προηγμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 

Ο Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε για το έργο: «Η σπουδαιότητα των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αυτή η τάση θα συνεχιστεί, με στόχο πάντα την εξαιρετική εμπειρία στον επισκέπτη. Μέσω των καινοτόμων λύσεων COSMOTE Business IT Solutions απαντάμε με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στις αυξημένες απαιτήσεις του τουριστικού κλάδου. Με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία μας, υλοποιήσαμε ένα σύνθετο έργο, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του Miraggio Thermal Spa Resort».

«Με τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου δικτύου και την εγκατάσταση σύνθετων λύσεων, διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τους πελάτες μας, σε συνδυασμό με την αρμονική λειτουργία της ξενοδοχειακής μας μονάδας. Οι καινοτόμες υπηρεσίες COSMOTE μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε άψογα στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών μας», δήλωσε ο κ. Αλέξανδρος Γιαννακίδης, CEO της Med Sea Health A.E., με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ