ΟΤΕ: Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Προφίλ Απολογισμού

O Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 του Ομίλου ΟΤΕ, αναφέρεται στις δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου.

Πεδίο Εφαρμογής και Όρια του Απολογισμού

Ο παρών Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 (εκτός αν υπάρχει διαφορετική επισήμανση) και απευθύνεται σε όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών του Ομίλου ΟΤΕ.

Αυτή είναι η πρώτη έκθεση βιωσιμότητας του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία παρουσιάζει ενοποιημένα στοιχεία για τον Όμιλο. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από τις ακόλουθες εταιρείες που συνεισφέρουν περίπου στο 99% των εσόδων του Ομίλου ΟΤΕ και απασχολούν περίπου το 98% των εργαζομένων του:
  • OTE, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTE Globe, OTE Academy και COSMOTE e-value (όλες με κεντρικά γραφεία στην Ελλάδα),
  • Telekom Romania Communications και Telekom Romania Mobile Communications (με κεντρικά γραφεία στην Ρουμανία),
  • Telekom Albania (με κεντρικά γραφεία στην Αλβανία).
Διαβάστε τον Απολογισμό εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ