ΟΤΕ: Το Grow Your Business – Digital Training ταξιδεύει στην Λάρισα & το Ηράκλειο

Η Λάρισα και το Ηράκλειο Κρήτης είναι οι δύο νέοι σταθµοί της δράσης #GrowYourBusiness -Digital Training της COSMOTE για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τον ∆εκέµβριο. Μετά από την επιτυχηµένη ολοκλήρωση ακόµη δύο σεµιναρίων τον Οκτώβριο, στην Πάτρα και τα Ιωάννινα, οι επιχειρηµατίες στην Λάρισα και το Ηράκλειο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα εργαλεία και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει η νέα ψηφιακή εποχή, µέσα από τα δωρεάν σεµινάρια που διοργανώνει η COSMOTE σε συνεργασία µε την OTEAcademy.

Τα σεµινάρια θα υλοποιηθούν την Τετάρτη 6 ∆εκεµβρίου, στην Λάρισα (Imperial Palace Hotel) και την Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου, στο Ηράκλειο (Aquila Atlantis Hotel).

Στο πλαίσιο των δωρεάν σεµιναρίων, οι επιχειρηµατίες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα γνωρίσουν τα digital εργαλεία, µε τα οποία µπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την εξωστρέφειά τους.

Επίσης, θα ενηµερωθούν για τις νέες τάσεις στα ψηφιακά µέσα, τον ρόλο και τη χρησιµότητα των social media, τις καταναλωτικές συνήθειες και τα νέα προηγµένα ψηφιακά εργαλεία, θα δεχθούν συµβουλές – οδηγίες για τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων των εταιρικών websites, ενώ έµφαση δίνεται και στο ηλεκτρονικό εµπόριο.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στο ειδικό microsite, συµπληρώνοντας τη σχετική φόρµα.

Στο πλαίσιο του #GrowYourBusiness, η COSMOTE συνεχίζει να προγραµµατίζει δράσεις µε στόχο την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσα και τις προηγµένες δυνατότητες της τεχνολογίας.

∆ηλώσεις συµµετοχής στο www.growyourbusiness.gr

COSMOTE GrowYourBusiness – Digital Training στη Λάρισα και το Ηράκλειο

https://www.youtube.com/watch?v==zGzF7xziFNg&feature=youtu.be

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ