Παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες σε κίνδυνο λαμβάνουν ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στην Ελλάδα

Την ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 600 παιδιών, προσφύγων και μεταναστών, διασφαλίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», φορέας υλοποίησης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), στο πλαίσιο του προγράμματος PEDIA. Η δράση αφορά παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, εκτεθειμένα σε οποιαδήποτε μορφή βίας ή κίνδυνο και υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος τόνισε: «Η συνεργασία μας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών προσφύγων και μεταναστών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων των παιδιών και των οικογενειών τους είναι κάτι μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη πραγματικής φροντίδας, αγάπης και ποιοτικής υποστήριξης και η χρηματοδοτική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την προσπάθεια υποστήριξης και να αντιμετωπίσουμε με ολιστικό τρόπο και με συνέχεια τις ανάγκες των παιδιών αξιοποιώντας το πανελλαδικό δίκτυο των υπηρεσιών μας και την πλούσια εμπειρία μας στον τομέα της παιδικής προστασίας». 

Το έργο με διάρκεια υλοποίησης από τις 16 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα παρέχει τις παρακάτω δράσεις συγκεκριμένα:

● Υποστήριξη σε πρόσφυγες / μετανάστες και παιδιά με αυξημένες ιατρικές ανάγκες που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (π.χ. παροχή παιδιατρικής φροντίδας στο σπίτι, ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη, φυσιοθεραπεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική, βοήθεια σε ιατρικές συμβουλές και διαγνωστικές εξετάσεις, εκπαίδευση των γονέων σχετικά με τον χειρισμό των ιατρικών θεμάτων των παιδιών τους, διακομιδές από / προς νοσοκομεία). 
● Υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των παιδιών προσφύγων / μεταναστών μέσω της διαχείρισης κλήσεων (24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα, δωρεάν), τηλεφωνική συμβουλευτική και άμεση επιτόπια παρέμβαση στο πεδίο για παιδιά θύματα βίας, παράνομης διακίνησης, εμπορίας και ασυνόδευτους ανηλίκους σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

«Ο ΔΟΜ χαιρετίζει την επέκταση της συνεργασίας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναγνωρίζοντας την άριστη τρέχουσα συνεργασία σε δράσεις υποστήριξης ευάλωτων παιδιών – μεταναστών στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος PEDIA, ο ΔΟΜ και οι συνεργάτες του εξασφαλίζουν έγκαιρη, ασφαλή διαμονή και προστασία σε ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα. Μέσω της συνεργασίας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το πρόγραμμα θα εξασφαλίσει την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε μεγαλύτερο αριθμό ευάλωτων παιδιών, γεγονός που αποτελεί ένα επιπλέον βήμα στην βελτίωση της καθημερινότητάς τους», ανέφερε ο επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Gianluca Rocco.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από δύο εξειδικευμένες ομάδες με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Οι ομάδες των δράσεων του έργου στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, παιδίατροι, ψυχολόγοι και νοσηλευτές) και δραστηριοποιούνται σε διαμερίσματα που διαμένουν οικογένειες προσφύγων και μεταναστών με παιδιά με αυξημένες ιατρικές ανάγκες.

Αντίστοιχα, ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι που στελεχώνουν τις τηλεφωνικές γραμμές με τη συνδρομή διερμηνέων λαμβάνουν αναφορές, αιτήματα και παραπομπές και ενεργοποιούν κατάλληλα όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και διαδικασίες για παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες που βρίσκονται σε ανάγκη ή διατρέχουν κίνδυνο. 

Οι ίδιοι οι ωφελούμενοι ή οι επαγγελματίες/οργανισμοί/άτομα μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματα/τις παραπομπές στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλώντας στους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς (24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα, δωρεάν) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail): 

● Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 (sos1056@hamogelo.gr )
● Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 (116000@hamogelo.gr)
● Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνέχιση της επιτυχημένης εφαρμογής του έργου «Άμεση και Ολιστική Ψυχοκοινωνική και Ιατρική Παρέμβαση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες σε Κίνδυνο στην Ελλάδα» που χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO).

Για την υλοποίηση του έργου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα αξιοποιήσει το πανελλαδικό δίκτυο υποδομών και υπηρεσιών του που αποτελείται μεταξύ άλλων από τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για Παιδιά και Νεογνά (Ασθενοφόρα), το Πολύ-ιατρείο «Ιπποκράτης» και άλλες Κινητές Ιατρικές Μονάδες, την Κινητή Μονάδα Παιδιατρικής κατ’ οίκον Νοσηλείας, την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, όλες διασυνδεδεμένες με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, πλήθος εξειδικευμένων υλικοτεχνικών μέσων (οχήματα έρευνας και διάσωσης, jeeps, ραδιοδίκτυα και αναμεταδότες), την Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα, το Κινητό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», το Κέντρο Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης στο Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος και την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» με τη συμμετοχή διεθνώς πιστοποιημένων κυνοφιλικών ομάδων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε: 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
Παναγιώτης Παρδάλης
Τηλ. +30 210 33 06 140, κινητό: +30 697 51 20 654 
Email: intpress@hamogelo.gr 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
Χριστίνα Νικολαΐδου 
Τηλ. +210 30 99 19 040 ext. 248 
E-mail: cnikolaidou@iom.int 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό Οργανισμό με αδιάλειπτη δράση στους κρίσιμους τομείς της παιδικής προστασίας, υποστήριξης παιδιών και οικογενειών για παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη, όπως επίσης της παροχής δωρεάν υπηρεσιών υγείας για παιδιά, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και στον τομέα της θεραπείας. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε από ένα 10χρόνο αγόρι, τον Ανδρέα Γιαννόπουλο, λίγο πριν χάσει την μάχη με τον καρκίνο στον εγκέφαλο στα τέλη του 1995. Στα 23 χρόνια συνεχούς δράσης ο Οργανισμός έχει υποστηρίξει περισσότερα από 1.500.000 παιδιά και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ