ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS: Πρόγραμμα εκπαιδευτικής υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και τα Παιδικά Χωριά SOS συνεχίζουν για δεύτερη σχολική χρονιά την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτι-κής υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικους σε όλη την Ελλάδα.

Στην προσπάθεια διασφάλισης της ίσης πρόσβασης όλων των παιδιών στο δικαίωμα της εκπαίδευσης, η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και τα Παιδικά Χωριά SOS, υλοποιούν και φέτος το πρόγραμμα εκπαιδευτικής υποστήριξης παιδιών, που ζουν σε Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα, είτε σε αποαπομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το περσινό σχολικό έτος και περιλαμ-βάνει εξ’ αποστάσεως και διά ζώσης μαθήματα τα οποία υλοποιούνται από τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS πανελλαδικά. Τα μαθήματα και οι υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Δομών και τις εξατομικευ-μένες εκπαιδευτικές ανάγκες και δεξιότητες των μαθητών, ενώ ακολουθούν τον βασικό σχολικό κορμό με μαθήματα όπως Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Αγγλικά, Γερμανικά αλλά και μαθήματα ενίσχυσης των Ψηφιακών τους Δεξιοτήτων καθώς και Δημιουργική Απασχόληση. Ταυτόχρονα, τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε επιπλέον υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί στα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την αδιάληπτη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο και να διασφαλίσει την ίση πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

Έτσι, το πρόγραμμα συνεχίζεται και κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, με ενίσχυση και διεύρυνση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως π.χ. με την ένταξη μαθήματος Επαγγελ-ματικού Προσανατολισμού και εξειδικευμένων Εργαστήριων Δημιουργικής Απασχόλησης.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ