Πιστοποίηση των οχημάτων της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ με τη σφραγίδα της TÜV AUSTRIA HELLAS

Πιστοποίηση των οχημάτων της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τα Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της, με τη σφραγίδα της TÜV AUSTRIA HELLAS

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία  η διαδικασία πιστοποίησης του στόλου φορτηγών αυτοκινήτων διανομής τροφίμων και τροφοδοσίας των καταστημάτων της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ από την TÜV AUSTRIA HELLAS με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 39001, που ορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Στόχος της διαδικασίας είναι η μείωση και εξάλειψη οδικών συμβάντων και η δημιουργία κουλτούρας πρόνοιας στην οδική συμπεριφορά των εργαζομένων της εταιρείας. 

Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ μεριμνά για την διασφάλιση πολιτικών και πρακτικών πρόληψης για την οδική ασφάλεια των ανθρώπων της, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο φορέα όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS. Μέσα από την διαδικασία πιστοποίησης αναπτύσσεται ένα  δομημένο κι ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής οδικής ασφάλειας και αντίστοιχων διαδικασιών και ενεργειών. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου συμβάλει μεταξύ άλλων στη μείωση των οδικών περιστατικών για τους εργαζομένους και του λειτουργικού κόστους που προκύπτουν από αυτά, στην διαρκή βελτίωση των επιδόσεων της ΑΒ σε θέματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας αλλά και στην παρακολούθηση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. 

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Δημήτρης Μανιαδάκης, Transportation & Systems Director της ΑΒ Βασιλόπουλος δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του στόλου μας, υπογραμμίζει την δέσμευσή μας απέναντι στην κοινωνία για υπεύθυνη στάση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μας. Ταυτόχρονα, για μια ακόμα φορά είμαστε περήφανοι για τους δικούς μας ανθρώπους, για τους εργαζομένους μας, οι οποίοι  αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο για την εταιρεία μας. Η ΑΒ, πιστή στις αρχές της συνεχίζει να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί, αποδεικνύοντας στην πράξη τη μέριμνά της για το πεδίο της οδικής ασφάλειας»

Από την πλευρά της TÜV AUSTRIA HELLAS ο Γιάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σημείωσε: «Συγχαίρουμε την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για την στρατηγική της απόφαση να επενδύσει σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο επαγγελματικό πεδίο που άπτεται της καθημερινής λειτουργίας της. Η εναρμόνισή της με τα ιδιαιτέρως σχολαστικά και απαιτητικά διεθνή πρότυπα οδικής ασφάλειας αποτελεί μια σημαντική και με πολλαπλά μηνύματα κοινωνικής ευθύνης κίνηση».

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA HELLAS:
H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγρο-διατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α.  Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο και ως  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ