Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο στα Σπίτια του Χαμόγελου του Παιδιού

Κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Νοέμβριος 2018, οι υπεύθυνοι/υπεύθυνες Σπιτιών καθώς και οι συντονιστές βαρδιών από όλα τα Σπίτια του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαίδευση με τίτλο «Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση». Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε τρία εκπαιδευτικά τριήμερα στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ με τον συστημικό ψυχοθεραπευτή και προϊστάμενο του τμήματος κ. Ηλία Γκότση και τους συνεργάτες και συνεργάτιδες του.

Το πρώτο μέρος είχε ως στόχο τη σύνδεση και τη δημιουργία δεσμών ανάμεσα στους εκπαιδευτές και στους επαγγελματίες του Οργανισμού, ώστε να δημιουργηθούν από κοινού νέα νοήματα, να εξελιχθούν και να αλληλοϋποστηριχτούν.

Το δεύτερο μέρος είχε ως στόχο όλα τα μέλη της ομάδας να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές της Καταξιωτικής Διερεύνησης και τη δημιουργία τοπίων ασφάλειας, υποδοχής και φιλοξενίας, τη σύνδεση με τα αποθέματα και το όνειρο, τον ηθικό και τον σχεσιακό αναστοχασμό, την κατανόηση του πολυφωνικού εαυτού, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τον εστιασμό σε συναισθηματικές δεξιότητες, τα Σπίτια ως χώροι φροντίδας και ονείρου, τις γέφυρες αξιών και κυρίως τη φροντίδα των φροντιστών.

Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία υλικού μαζί με την ομάδα των επαγγελματιών του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με γνώμονα τη ρήση του Peter Lang: «Κάθε πρόβλημα είναι ένα ματαιωμένο όνειρο», οι επαγγελματίες του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» νιώθουν ευγνωμοσύνη για την εμπειρία και γνώση που απεκόμισαν από το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης της ομάδας του Συνθετικού Συστημικού Μοντέλου Καταξιωτικής Διερεύνησης και ανυπομονούν για τη συνέχεια!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: edu@hamogelo.gr

*Το κείμενο γράφτηκε από εργαζόμενους στα Σπίτια του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ