Σεμινάριο της Global Sustain σε συνεργασία με την ΤÜV AUSTRIA ACADEMY


“Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για απαιτήσεις δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης”


Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Οδηγία για Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και την εισαγωγή της στην ελληνική νομοθεσία, δημιουργήθηκε η ανάγκη δημοσιοποίησης στοιχείων εταιρικής υπευθυνότητας στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρίας. 

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY σε συνεργασία με την Global Sustain διοργανώνει στις 29/06/2018 το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για απαιτήσεις δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης”. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη επιχειρήσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για αρχές διοίκησης, θέματα περιβάλλοντος, εφοδιαστικής αλυσίδας, εργασιακών πρακτικών, υγείας και ασφάλειας, διαφθοράς, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε το www.tuvaustria.academy ή καλέστε στον αριθμό 216 9007410.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ