Σημαντικές επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ για ένα βιώσιμο περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Σημαντικές επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ για ένα βιώσιμο περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι για τον Όμιλο ΟΤΕ αναγκαιότητα και προϋπόθεση για έναν καλύτερο κόσμο. Η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αποτελεί μία καλή αφορμή για τον απολογισμό της συνεισφοράς του Ομίλου στην προστασία του περιβάλλοντος

Αν και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις μικρής κλίμακας, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει στόχο σταθερά να βελτιώνει την ενεργειακή του αποδοτικότητα και να μειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. 

Το 2017, ο Όμιλος βελτίωσε κατά 14% την ενεργειακή του αποδοτικότητα, ενώ κατάφερε να μειώσει κατά 13% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου σε σχέση με το 2008, μία μείωση που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές 15.000 βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Στο ίδιο διάστημα, έχει εξοικονομήσει 95 GWh ενέργειας, που ισοδυναμεί με την κατανάλωση ηλεκτρισμού 21.000 νοικοκυριών.

Δίνοντας έμφαση στην κυκλική οικονομία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, ο Όμιλος ΟΤΕ το 2017 κατάφερε να ανακυκλώσει το  83% των παραγόμενων απορριμμάτων από τις δραστηριότητές του, ενώ εξοικονόμησε 320 τόνους χαρτιού, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση. Επιπλέον, ανακατασκεύασε πάνω από 110 χιλιάδες συσκευές παλαιού τερματικού εξοπλισμού (πχ  routers), ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν. 

Επίσης, μέσα από το εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, αξεσουάρ, οικιακών μπαταριών και μελανοδοχείων, που υλοποιούν τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, το 2017 συγκεντρώθηκαν 44 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΟΤΕ αναπτύσσει νέα προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα και ψηφιακές λύσεις, όπως οι υπηρεσίες ICT και το Internet of Things (IoT), που βοηθούν τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, καθώς και τον Δημόσιο τομέα να λειτουργούν αποδοτικότερα, με μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Παράδειγμα αποτελούν οι «έξυπνες πόλεις» (Smart Cities), όπως οι δήμοι Χαλκίδας, Πάτρας και Αγ. Δημητρίου, όπου εφαρμόζονται λύσεις, μεταξύ άλλων, Smart Lighting, Smart Parking, Smart Waste Management και Air Quality Monitoring.

Το 2017, ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε 10 βραβεία για τις περιβαλλοντικές του δράσεις ενώ το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει  είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική στρατηγική  του Ομίλου ΟΤΕ, εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ