Σημαντική διάκριση για την Alpha Leasing στα Business IT Excellence Awards 2016

Η Alpha Leasing, Εταιρία του Ομίλου Alpha Bank, επέτυχε σημαντική διάκριση στην εφετινή διοργάνωση των “Business IT Excellence Awards 2016”, καθώς βραβεύθηκε για τη συμμετοχή της στην κατηγορία “Βραβεία σε Επιχειρήσεις για τη βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής”.

Συγκεκριμένα, στην Εταιρία απενεμήθη το τρίτο βραβείο (Bronze) για την υποψηφιότητά της με το έργο “Πιστοποίηση ISO22301 για την Alpha Leasing”, στην υποκατηγορία “∆ιοίκηση και Στρατηγική της Πληροφορικής / Business Continuity”.

Ο ετήσιος διαγωνισμός Business IT Excellence Awards πραγματοποιείται με επιτυχία από το 2012 και αποτελεί πλέον έναν αναγνωρισμένο θεσμό στην ελληνική αγορά. Τον διαγωνισμό, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), συνδιοργανώνουν η Βοussias Communications, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (Eltrun) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το περιοδικό Netweek. 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, προβλέπονται βραβεία στις κάτωθι γενικές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλές υποκατηγορίες:

• Βραβεία σε Επιχειρήσεις για τη βέλτιστη χρήση / αξιοποίηση των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής
• Βραβεία σε Εταιρίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Βραβεία Έργων και Πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

Η “Alpha Leasing Α.Ε. Χρηματοδοτικής Μισθώσεως” ιδρύθηκε το 1981 (αρχικώς, ως “∆ιερευνηταί Άλφα Α.Ε. Οργανώσεως και Μηχανογραφήσεως”). Ήταν η πρώτη εταιρία που, σε εφαρμογή του Ν.1665/86, εγκαινίασε στην Ελλάδα τον θεσμό της χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing). 

Αποτελεί 100% θυγατρική Εταιρία της Alpha Bank, ενώ το Πελατολόγιό της αριθμεί 2.500 επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: www.alphaleasing.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ