Συμμετοχή της TÜV AUSTRIA στην ημερίδα της Σχολής La Chef Levi

ΔημιουργοÜμε γευστικές απολαύσεις & ΣερβίροÜμε με Ασφάλεια!

Τα στελέχη της TÜV AUSTRIA HELLAS του Παραρτήματος Β. Ελλάδας, κ. Ε. Καμπρούδη, Υπεύθυνη του Τμήματος Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων και η κυρία κ. Π. Παυλίδου, Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαίδευσης συμμετείχαν με ιδιαίτερη χαρά στην ημερίδα της Σχολής La Chef Levi, με θέμα: «ISO 22000 vs HACCP and Kitchen Dangers». Ειδικότερα η κ. Καμπρούδη παρουσίασε στους σπουδαστές της LaChef, την ενότητα «ΣΕΡΒΙΡΟÜΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», η οποία αποτελείται από:
  • το HACCP, νομική απαίτηση της ΕΕ για κάθε χώρο μαζικής εστίασης, 
  • τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000 και την πρόσφατη αναθεώρησή του, 
  • τις βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα προαπαιτούμενα στους επαγγελματικούς χώρους εστίασης και 
  • την επισήμανση των αλλεργιογόνων.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ