Συνέντευξη του κ. Κωνσταντίνου Ευρυπίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της GENESIS Pharma Α.Ε., στο EuroCharity.gr

Τι σημαίνει για την Εταιρεία σας η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;
Η  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συμβαδίζει με το επιχειρηματικό μας όραμα, γιατί είναι ταυτόσημη με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Η ίδια η δραστηριότητα της GENESIS Pharma απορρέει από ένα όραμα κοινωνικής υπευθυνότητας. Ως φαρμακευτική εταιρεία, η αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Αυτή είναι μια αποστολή τόσο σημαντική, που σφραγίζει κάθε πρωτοβουλία μας, εταιρική και μη.

Πως είναι διαρθρωμένες οργανωτικά οι αρμοδιότητες της ΕΚΕ μέσα στην Εταιρεία σας;
Οι πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αφορούν σε όλα τα κοινά τα οποία επηρεάζουμε με τη δραστηριότητά μας, γι΄αυτό το λόγο τόσο η διοίκηση της εταιρείας όσο και όλοι οι υπεύθυνοι των τμημάτων συμμετέχουν στο σχεδιασμό των προγραμμάτων.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις της λειτουργίας της Εταιρείας σας στο περιβάλλον, στους εργαζόμενους και στην κοινωνία γενικότερα;
Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που πραγματοποιούμε στην GENESIS Pharma ξεκινά από το εσωτερικό της εταιρείας, με σημαντικές παροχές και αποδοχές για τους εργαζομένους μας και ένα άριστο εργασιακό κλίμα, για το οποίο η εταιρεία μας διακρίνεται στον ελληνικό διαγωνισμό Best Workplaces? συνεχώς από το 2003 και στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τα τελευταία δύο χρόνια. Παράλληλα, ενισχύουμε κοινότητες ατόμων που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και παιδιών με ειδικές ανάγκες, ενώ στηρίζουμε συστηματικά ενέργειες που προβάλλουν ευρύτερα την ελληνική επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να ενισχύουμε συστηματικά όλες αυτές τις πρωτοβουλίες.

Πως κρίνετε τη διείσδυση της ΕΚΕ στις Ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις Μικρομεσαίες;
Αν και το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν είναι καινούργιο για την παγκόσμια κοινότητα, στην Ελλάδα αποτελεί μια έννοια και μια πρακτική που κερδίζει έδαφος, κατά κύριο λόγο, την τελευταία 5ετία. Γίνονται κάποιες ενέργειες που προωθούν το διάλογο και στοχεύουν στην εξάπλωσή της και στη σωστή εφαρμογή της από τις ελληνικές επιχειρήσεις, όμως είναι πολύ νωρίς να πει κανείς ότι έχει γίνει συνείδηση από τις επιχειρήσεις, από τους καταναλωτές ή την πολιτεία.

Ποια νομίζετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα για την ανάπτυξη του θεσμού της ΕΚΕ στην Ελλάδα;
Εκτός από το ότι πρόκειται όπως ανέφερα για μια «πρόσφατη» έννοια, η ΕΚΕ είναι κυρίως συνυφασμένη με τη λειτουργία μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως διότι οι μεγάλες επιχειρήσεις επηρεάζονται πρώτα από τις διεθνείς τάσεις της αγοράς και διαθέτουν την κατάλληλη οργανωτική δομή και τον προϋπολογισμό να εφαρμόσουν προγράμματα ΕΚΕ. Σε μια χώρα που η πλειονότητα των επιχειρήσεων κατατάσσεται στις μεσαίες και μικρομεσαίες, είναι λογικό η ανάπτυξη του θεσμού να σημειώνει καθυστερήσεις. Υπάρχουν βέβαια αξιοσημείωτες προσπάθειες από πολλές μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ενέργειες ΕΚΕ χωρίς απαραίτητα να τις εντάσσουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Το στοίχημα είναι όμως να αντιληφθούμε καθολικά ότι η έννοια της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς ξεπερνά το μέγεθος των επιχειρήσεων και του προϋπολογισμού τους, δεν αποτελεί μόνο πρόγραμμα αλλά είναι και μπορεί να γίνει η συνείδηση κάθε επιχείρησης.

Για ποιους λόγους θα πρέπει μια Εταιρεία να ενσωματώνει φιλοσοφία και πρακτικές ΕΚΕ στην επιχειρηματική της λειτουργία;
Διότι η έννοια της εταιρείας που δραστηριοποιείται στη σύγχρονη αγορά είναι ταυτόσημη με τέτοιες πρωτοβουλίες.  Σήμερα, η εικόνα μιας εταιρείας προς τα κοινά της δεν διαμορφώνεται μόνο από την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών της. Ο καταναλωτής είναι περισσότερο συνειδητοποιημένος, έχει μεγαλύτερη γνώση και αυξημένη επιρροή στις εξελίξεις των αγορών, είναι πιο ευαισθητοποιημένος για την κοινωνία και το περιβάλλον του. Σε ένα κόσμο με πληθώρα επιλογών που ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους, η υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά προβάλλει επομένως ως ένα νέο κριτήριο επιλογής. Ο καταναλωτής απαιτεί -και δικαίως- οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν πέρα από τον παραδοσιακό οικονομικό τους ρόλο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίλυση καίριων κοινωνικών προβλημάτων.

Παράλληλα, και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες είναι άνθρωποι. Στο μέτρο που μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων ή να στηρίξουν ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες για το καλό του συνόλου, είναι απλά λογικό να το κάνουν.

Συμφωνείτε με την άποψη ότι η ΕΚΕ θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει καλύτερα μέσα από ένα ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο;
Σίγουρα ένα ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο βοηθάει πάντα κάθε είδους επιχειρηματική πρωτοβουλία. Όμως, στην περίπτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αυτό που μετράει περισσότερο από όλα είναι η θέληση και η ειλικρινής προσπάθεια.

Ποια είναι η γνώμη σας για τον Ελληνικό Οδηγό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης www.eurocharity.gr;
Είναι μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία που έλειπε από την Ελλάδα. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια συντονισμένη πηγή γνώσης, ανταλλαγής απόψεων, προβολής ειδήσεων γύρω από ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά όλους. Λειτουργεί επίσης ως καταλύτης των εξελίξεων και ως βαρόμετρο.

Για ποιους λόγους η Εταιρεία σας αποφάσισε να συμμετάσχει στον Ελληνικό Οδηγό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης www.eurocharity.gr;
Υλοποιώντας προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στηρίζοντας πρωτοβουλίες άλλων φορέων από την ίδρυση της εταιρείας μας μέχρι σήμερα, απλά δεν θα μπορούσαμε να μην συμμετέχουμε σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη της ΕΚΕ στην Ελλάδα.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Εταιρείας σας έως σήμερα στο χώρο της ΕΚΕ;
Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένο άξονα ενεργειών. Όλα τα προγράμματα που υλοποιούμε είναι για εμάς σημαντικά, για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Αν μπορούσα να χαρακτηρίσω κάτι ως επίτευγμα, αυτό είναι ανεπιφύλακτα ότι έχουμε καταφέρει να αναγάγουμε τέτοιες πρωτοβουλίες σε δέσμευση όχι μόνο δική μας, του διοικητικού συμβουλίου, αλλά όλων των εργαζομένων μας.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ