Συνεργασία της TÜV AUSTRIA HELLAS με την Ε.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – I.ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ GDPR GREECE

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, ο κορυφαίος Οργανισμός Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων της χώρας μας, σε υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης στην ασφάλεια πληροφοριών, κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων ανακοινώνει με μεγάλη χαρά τη συνεργασία της με την εταιρεία «Ε.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – I.ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ GDPR GREECE ΙΚΕ», με εξειδίκευση σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών, ιδρυτές της οποίας είναι ο Μανώλης Σφακιανάκης, ε.α. Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. και πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Ιωάννης Μακρυπούλιας, Mηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής και πρώην αξιωματικός της υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

Σκοπός της συνεργασίας είναι η διαρκής και συστηματική ενημέρωση στελεχών των οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της χώρας μας για θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και την προαγωγή και ανάπτυξη της ασφαλούς επιχειρηματικότητας. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσα από στοχευμένες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας στην πλοήγηση του διαδικτύου, στην επαγγελματική ζωή της χώρας μας. Προς την εκπλήρωση αυτού του σκοπού ήδη σχεδιάζονται συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Σχετικά με την Ε.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ- Ι.ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ «GDPR GREECE» 
Η GDPR GREECE IKE είναι εξειδικευμένη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμμόρφωσης, υποστήριξης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, παροχής συμβουλών ηλεκτρονικής ασφάλειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ορθή διαχείριση των δεδομένων και των πληροφοριών βάσει Διεθνών Προτύπων. Βασική αρχή της εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευμένων και προσαρμοσμένων υπηρεσιών στις ανάγκες του πελάτη στοχεύοντας στην αξιοπιστία και την οικοδόμηση σταθερών σχέσεων συνεργασίας. Το ανθρώπινο δυναμικό της GDPR GREECE αποτελείται από πλήρως καταρτισμένους και πιστοποιημένους συνεργάτες διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Στο πελατολόγιο της εταιρείας συγκαταλλέγονται οργανισμοί τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ναυτιλίας, τουριστικού – ξενοδοχειακού τομέα, της υγείας κ.α. www.gdprgreece.com

Σχετικά με την TÜV AUSTRIA Hellas
H TÜV AUSTRIA Hellas είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο χρηματοοικονομικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ. www.tuvaustriahellas.gr / www.tuvaustria.academy / www.tuv.at 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ