Συνεργασία COSMOTE και Microsoft

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου Deutsche Telekom με τη Microsoft σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η COSMOTE και η Microsoft ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρέχουν σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υψηλής ποιότητας τυποποιημένες λύσεις cloud που αφορούν στο Microsoft Azure, το Dynamics 365 και το Office 365. Στόχος της COSMOTE, είναι οι τυποποιημένες υπηρεσίες να ενισχύσουν την υιοθέτηση τεχνολογιών cloud και να συμβάλουν στην ταχύτερη μετάβαση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή.
 
Οι λύσεις cloud που διαθέτει η COSMOTE σε συνεργασία με την Microsoft, προσφέρουν στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς και μείωση του λειτουργικού κόστους ΙΤ έως και 50% συγκριτικά με παραδοσιακές λύσεις αγοράς εξοπλισμού – λογισμικού και εγκατάστασή – λειτουργία τους στον χώρο του πελάτη (on-premise). Στο πλαίσιο παροχής των λύσεων, η COSMOTE αξιολογεί και χαρτογραφεί τις τρέχουσες διαδικασίες και ανάγκες ΙΤ της επιχείρησης και διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση στο cloud. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των λύσεων της Microsoft με ολοκληρωμένες υπηρεσίες  ασφάλειας από την COSMOTE.
 
Οι λύσεις cloud που διαθέτουν COSMOTE και Microsoft είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας που έχουν ανακοινώσει ο Όμιλος Deutsche Telekom και η Microsoft, για την προώθηση της τεχνολογίας cloud σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
 
Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, σημείωσε: «Οι ολοκληρωμένες λύσεις cloud που προσφέρουν η COSMOTE και η Microsoft, η έμφαση των δύο εταιρειών στην υψηλή ποιότητα, αλλά και η τεχνογνωσία του Ομίλου Deutsche Telekom, αποτελούν εγγύηση για τη μετάβαση των επιχειρήσεων στην νέα ψηφιακή εποχή. Παρέχοντας ποιοτικές λύσεις για όλες τις ανάγκες για cloud και τηλεπικοινωνίες, η COSMOTE αποτελεί τον συνεργάτη επιλογής των σύγχρονων επιχειρήσεων».
 
Από την πλευρά της Microsoft Hellas, ο κ. Χριστόδουλος Παπαφώτης, Διευθυντής Commercial & Partners για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε: «Πιστοί στο όραμά μας να υποστηρίζουμε κάθε οργανισμό να πετύχει περισσότερα στην ψηφιακή εποχή, συνεργαζόμαστε με τον Όμιλο ΟΤΕ, για να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες για cloud και τηλεπικοινωνίες των ελληνικών επιχειρήσεων. Η συνεργασία αυτή που ενώνει κάτω από κοινές λύσεις COSMOTE,  την τεχνογνωσία και την καινοτομία τόσο της Microsoft όσο και της Deutsche Telekom, πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει και θα επιταχύνει την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στο να  διευκολύνουμε την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, δημιουργώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ